Danmarks Private Skoler har udarbejdet tre workshops, der kan være en hjælp til at komme i gang med, få talt om og arbejdet med ’Kodeks – de 7 samfundsløfter’ på skolen.

Hvad vil skolen kendes på? Hvordan kan kodeks og de 7 samfundsløfter blive en del af skolens liv? Hvordan kan de 7 samfundsløfter aktiveres? 

Materialet til de tre workshops er tilrettelagt, så det er brugbart, uanset hvor langt I som skole er i arbejdet med ”Kodeks – de 7 samfundsløfter”.

Workshop 1 | Kodeks – de 7 samfundsløfter på vores skole – Hvorfor og hvordan på vores skole?
– Motivet for at arbejde med kodeks – de 7 samfundsløfter
– Status på, hvor langt I er kommet med arbejdet
– Ejerskab og motivation for arbejdet

Workshop 2 | Kodeks – de 7 samfundsløfter på vores skole – arbejdet med de 7 samfundsløfter.
– Hvor har I allerede indsatser og aktiviteter, og hvem er de til gavn for?
– Hvilke(t) samfundsløfter er mest udfordrende?

Workshop 3 | Kodeks – de 7 samfundsløfter på vores skole – Arbejde med ét eller flere af de 7 samfundsløfter.
– Udvælgelse af ét samfundsløfte som der skal gøres status på
– Idéer til indsatser og aktiviteter
– Afklaring af motiver og målgrupper


Workshopmaterialet:


Workshop-introduktion

Workshop 1


Workshop 2

Workshop 3