Det er nødvendigt for skolen at behandle en række personoplysninger om elever og forældre.

Læs mere om de grundlæggende begreber indenfor persondata her.

På denne side findes vejledninger om håndtering, behandling og opbevaring af oplysninger samt forslag til diverse samtykker og aftaler, der vedrører skolens håndtering af persondata.

Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem skoleforeningerne for de frie skoler og herefter tilpasset den enkelte forenings målgrupper.

Materialet er lavet i henhold til EU’s persondataforordning (25.maj 2018). Justitsministeriet har endnu ikke færdiggjort arbejdet med visse vejledninger i fortolkning af forordningens regler på konkrete punkter. Der kan derfor forventes løbende opdateringer i materialet.

Datatilsynet har udgivet en tjekliste om skolers brug af billeder. Formålet med tjeklisten er at give ansatte og ledere vejledning i, hvordan man sikrer sig, at skolens brug af billeder er i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Der gives i tjeklisten eksempler på, hvilke lovlige behandlingsgrundlag, der kan være relevante for frie og private skoler. Der er taget udgangspunkt i grundskoler, men en stor del af indholdet er også relevant for gymnasieskoler.  

Læs her Datatilsynets tjekliste om brugen af billeder her.

Kontakt sekretariatet for uddybende spørgsmål om skolens håndtering af persondata.

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk