Hvordan går det unge, udsatte elever, der har været anbragt på kostskoler, sammenlignet med unge, der har været anbragt i andre anbringelsestyper?

55,9 % af de tidligere anbragte på kostskolerne er enten i gang med eller har gennemført en uddannelse som 25-årig.

72,2 % af de tidligere anbragte på kostskolerne er selvforsørgende som 25-årige.

”90 % anbragte børn og unge på kostskoler gennemfører folkeskolens afgangseksamen.

Vores udgangspunkt er at have høje, og tilpassede, eksplicitte forventninger til vores unge, som vi helt konsekvent italesætter som ”helt normale unge”, der bare har brug for en ekstra håndsrækning i en kort periode af deres liv.

Forventningsfattigdom findes ikke på vores skoler, for mennesker kan ikke udvikle sig i et negativt defineret rum. Vi ved, at det at lykkes i skolen er den mest betydningsfulde enkeltfaktor for, at anbragte børn og unge senere kan få en uddannelse og blive selvforsørgende.

Som skoler er vores fornemste opgave derfor at give vores unge mod til at tro på, at også de kan lykkes med deres liv, og det gør vi bl.a. ved at fokusere så stærkt på skolens betydning og ved at etablere skoletilbud, der matcher vores unges behov.”

Skoleleder på kostskole

Børn og unge, der har været anbragt på kostskoler, klarer sig bedre. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – har undersøgt, hvordan det går elever, der har været anbragt på kostskoler. Her opnås bemærkelsesværdige resultater. 

Anbragte børn på kostskoler. VIVE 2019 (sammendrag)

Læs hele rapporten på vive.dk her

Hvad er en kostskole?

Kostskolerne er godkendt som skoletilbud efter Lov om friskoler og private grundskoler.

Her bor eleverne, fordi de ikke kan bo hjemme og passe deres skolegang – f.eks. på grund af forældrenes situation eller personlige vanskeligheder.

På en kostskole kan børn og unge få en frisk start. Her er et miljø, hvor det er den daglige skolegang, der er i fokus. Eleverne kommer i skole hver dag og får den undervisning, de har brug for. Derudover deltager de i et aktivt og socialt fritidsliv med andre børn og unge. Kostskolerne modtager elever fra hele landet, mange af dem via serviceloven – enten som anbringelser eller med kommunal støtte. De fleste kostskoler har samtidig dagelever fra lokalområdet, der benytter skolen som et almindeligt privatskoletilbud. Ofte bliver kosteleverne sluset over i de samme klasser som dageleverne, når de er parate til det.

En række af foreningen Danmarks Private Skolers medlemsskoler er kostskoler med særligt fokus på udsatte børn og unge. Læs mere om disse skoler og om undersøgelsen på kostskoler.dk