Danmarks Private Skoler er en forening for private grundskoler og gymnasiale uddannelser fordelt over hele landet. Der er en række værdier, der går igen i disse skolers formål, hvad end de kalder sig for frie, reale eller private. Men bortset fra det, er de vidt forskellige. Foreningen vil vise diversiteten blandt de private skoler, og gør det i artikelserien ”Portræt af en skole”.

Gentofte Studenterkursus

Billede fra Gentofte Studenterkursus

 FAKTA OM SKOLEN:

Geografisk placering: Hellerup, Gentofte Kommune

Oprettet: 1964

Uddannelser: 2-årig STX, STX-Business, STX ASF (for elever med autisme), 2-årig HF, HF på 3 år, Bliv færdig-pakken.

Elevantal: ca. 250

Gentofte Studenterkursus – eller GSK – ligger i et område med flere andre gymnasier og HF-uddannelser i nærheden.  Men formålet med studenterkurset er netop at tilbyde en alternativ uddannelsesvej til studenterhuen, for dem som ikke ser sig selv i de traditionelle ungdomsuddannelser.

Det er den første pause på dagen. Klokken er 10. I kantinen mødes en gruppe elever. Af udseende kunne de sagtens ligne nogle, der gik på de andre uddannelser i området. Deres bukser er stumpede. De har sokletter på, og deres ankler er blottede, selvom det stadig er koldt udenfor. På fødderne har de hvide sneakers. De taler om seneste fest – årsfesten. DJ’ens musikvalg faldt ikke i alles smag. Der skal måske også skiftes ud i sortimentet af drikkevarer og være et større område med plads til at sidde og tale sammen.

    Eleverne i gruppen går ikke i samme klasse, men har alle spansk som valgfag. De ligner unge fra andre ungdomsuddannelser, men alligevel aner man mere erfaring i de unges øjne på Gentofte Studenterkursus. Flere af dem har prøvet andet, inden de startede på studenterkurset. Nogle har prøvet en traditionel ungdomsuddannelse, hvor det ikke fungerede for dem. Andre har taget en håndværkeruddannelse, men vil nu en anden vej. Andre igen har været på længere udlandsophold eller har arbejdet i flere år efter grundskolen. De kommer forskellige steder fra og har forskellige grunde til at vælge et studenterkursus. Noget går dog igen. De har alle søgt en alternativ vej til studenterhuen.

Mange veje til studenterhuen

På GSK er der flere forskellige uddannelser. Den mest søgte er den 2-årige STX. Her starter man direkte på sin studieretning. Samtidig er det lovbestemt, at kreative fag og idræt ikke skal optræde som selvstændige fag i skemaet. Derudover har GSK den 3-årige HF for elever, som kan dokumentere, at de har behov for den ekstra tid til at gennemføre uddannelsen. Endeligt har GSK også den 3-årige STX for elever med autisme. Her er der et ekstra år til at gennemføre den 2-årige STX, færre elever i klassen og særligt fysiske og pædagogiske rammer.

Frihed til at blande STX-fag og HHX-fag

Det er tid til undervisning. De lange lyse gange er fyldt med elever. Eleverne skynder sig ind i de forskellige klasselokaler. I det ene klasselokale holder et hold af førsteårselever til. Det er deres faste lokale. Det er kun førsteårselever og autismeklasserne, der har fast undervisningslokale. Eleverne sætter sig, og der bliver stille. Der lyttes, når underviseren og klassekammeraterne taler. Fingeren rækkes i vejret. Engang imellem kommer eleverne til at tale ved bordene, men atmosfæren er hovedsagelig fuld af seriøsitet. Der er kun 2 år til at nå studentereksamen, så det kræver, at man gør sit bedste og lytter efter.

   Her i klassen har de en særlig retning: STX-business. Lige nu har de afsætning. I lektionen efter skal de have markedskommunikation. Eleverne har netop valgt Gentofte Studenterkursus, fordi den kan få den særlige kombination af STX-fag og HHX-fag. Uddannelsen er lavet til at følge med samfundets nye krav, hvor især innovation og iværksætteri er efterspurgte kompetencer. Friheden til at kombinere fag på tværs af ungdomsuddannelser, er noget af det, der bliver brugt på de private gymnasier og studenterkurser.

   Ved et af bordene taler de om den sidste ”business-time”, hvor klassen havde besøg af en iværksætter, der fortalte om socialiværksætteri, bæredygtig innovation og grøn omstilling. De har ”business-timer” hver anden uge, hvor folk fra erhvervslivet, iværksættere eller andre med viden om Business-verdenen bliver inviteret ind på skolen. Nogle gange står det i stedet på virksomhedsbesøg.

Studenterhue til elever med autisme

Ved siden af ”business-klassen” er der et klasselokale, som ligner de andre. Der er den klassiske opstilling med borde i midten rettet mod tavlen. Det er dog ikke lige så mange stole og borde. Det er en af klasserne for elever med autisme. Læreren står på nuværende tidspunkt og taler ud til eleverne, og de hører intenst efter. Hvis de skal arbejde selvstændigt med en opgave, må de tage høretelefoner på med musik. Skulle det alligevel ske, at de bliver for overvældet af de mange indtryk i undervisningen, har de lov til at trække ind i lokalet ved siden af – aflastningslokalet. Her er der ro. Så snart de er klar igen, kan de komme tilbage til undervisningen.

   Autismeklasserne følger bekendtgørelsen for den 2-årige STX, men fordi alle elever i klassen har en diagnose indenfor autismespektret, er forløbet forlænget til tre år. Dertil har eleverne tilknyttet en mentor hver, der kan hjælpe med at strukturere skolearbejde, som ellers kan være særligt udfordrende for elever med autisme. Klassen har også en vejleder, som alle elever har fire samtaler med om året. Klassevejlederen er særlig ansvarlig for at være opmærksom på, om der er grund til bekymring omkring studieaktivitet, et stort fravær eller trivsel. De øvrige klasser på GSK har også en klassevejleder.

Behov for en anden vej til studentereksamen

Går man ud af klasselokalet og ud på gangen, kan man se elever tale med undervisere. Man kan se elever, der hilser, når de passerer hinanden. Alle har de valgt ”Gentofte Studenterkursus”, fordi det tilbyder noget andet. Der er mulighed for at tage en studentereksamen, selvom man ikke har taget den direkte vej på gymnasiet efter endt grundskole. Og der er mulighed for at tage en studenter- eller HF-eksamen, selvom man ikke finder sig til rette på de traditionelle ungdomsuddannelser og uddannelsessteder.

   Det har siden oprettelsen i 1800-tallet været studenterkursernes formål, at tilbyde et alternativ til den traditionelle vej til studenterhuen. Dengang kunne studentereksamen kun erhverves på latinskolen og var derfor kun forbeholdt få. Studenterkurserne rettede sig i stedet mod dem, som af forskellige sociale og økonomiske omstændigheder ikke havde mulighed for at følge latinskolen.

   Der er i dag ikke samme grad af sociale og økonomiske forhold til hinder for at tage en studenter- eller HF-eksamen på traditionelle ungdomsuddannelser, men Gentofte Studenterkursus og andre studenterkurser i Danmark har formået at forblive relevante og tilbyde en alternativ vej til studenterhuen. 

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

  • Souschef i foreningens sekretariat
  • Ansvarlig for strategisk kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering

Rådgivning:

  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning