Foreningens medlemmer har d. 30. august modtaget den formelle indkaldelse til det ordinære årsmøde i Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.

Mødet finder sted fredag d. 29. oktober og lørdag d. 30. oktober 2021.

Årsmødet foregår på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Foreningens vedtægt kan findes på foreningens hjemmeside her

Program og tilmelding til årsmødet

Find program og adgang til tilmelding til årsmødet her

Sidste frist for tilmelding er d. 15. september 2021

Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
ks@privateskoler.dk
Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk

Giv jeres udskolingselever mulighed for at deltage i den indledende runde i Danmarks største konkurrence i skolens fag. 

Opgaverne handler om alt fra sprogrejser og bageenzymer til velsmagende madpakker og besættelsestiden. Eleverne skal nemlig løse rigtige virksomheders reelle udfordringer i forskellige caseopgaver, der knytter sig til de enkelte fag. 

Det kræver ingen forberedelse eller tilmelding at være med. Man skal blot sætte 90 minutter af i perioden fra 30. august til 3. december, hvor I deltager via dmifagene.dk

Find introduktionsvideoer og informationer om deltagelse her

Introduktionswebinar

Mere end 50 lærere så med på det seneste introduktions-webinar. Det næste er d. 28. september. Tilmeld dig her

Check ind og hør, hvordan man deltager i DM i Fagene. DM i Fagene er fuldstændig gratis og er nemt at arbejde med.

Danmarks Private Skoler er en del af konsortiet bag DM i Fagene.

Kontakt

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk

Regeringen har d.d. fremsat forslag til Finanslov 2022, herunder forslag til tilskudsforhold for såvel frie grundskoler som private gymnasiale uddannelser

I forbindelse med offentliggørelsen siger formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr: ”For at kunne drive en værdibåren skole – og for at kunne give forældre og unge et frit skolevalg, er statstilskud en afgørende faktor. De frie og private skoler har et rimeligt statstilskud for nuværende. Vi er tilfredse med, at der i finanslovsforslaget ikke lægges op til ændringer i tilskuddet for hverken grundskolerne eller gymnasierne.

Frie grundskoler

For finansåret 2022 foreslås der ingen ændringer. Koblingsprocenten vil fortsat være fastsat til 76%.

Grundskolerne skal være opmærksomme på, at taksterne stiger. Dette skyldes en højere pl-regulering (end tidligere), samt at folkeskolens udgifter ligeledes har været stigende.

De afsnørede midler til puljen til specialundervisning er på samme niveau som sidste år.

De endelige takster udregnes i forbindelse med finanslovens vedtagelse på basis af det faktiske antal specialundervisningselever, der indberettes ifm. elevtal d. 5. september.

Fripladspuljen til de frie grundskolers elever er en selvstændig post på finansloven. På regeringens forslag til finansloven er der desværre ikke fundet plads til en øgning af denne pulje, selv om den ikke dækker det faktiske behov. Om dette siger Karsten Suhr: ”Det er vi ærgerlige over. Skolerne må altså fortsat tilbyde tilskud til lavindkomstfamilier, udover det tilskud, der kan søges af finanslovspuljen – altså via midler fundet i det normale driftstilskud. Foreningen vil fortsat arbejde på en forøgelse af fripladspuljen.”

Regeringen og regeringens støttepartier besluttede ifm. finanslov 2020 en ekstrabevilling til folkeskolerne. De ekstra midler til folkeskolerne bliver er nu konteret, så de også indgår i beregningsgrundlaget for tilskuddet til de frie grundskoler. Dog først med konkret virkning fra 2025, idet der jo som bekendt er indbygget en ”forsinkelse” på tre år i tilskudssystemet.

Ifm. med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget konstateredes i øvrigt et generelt stagnerende elevtal på de frie grundskoler.

Private gymnasiale uddannelser

Der lægges heller ikke med finanslovsforslaget op til ændringer i tilskuddet til de private gymnasiale uddannelser. Taksterne stiger dog også her grundet en højere pl-regulering.

Ifm. med den tekniske gennemgang af finanslovsforslaget konstateredes en forventet aktivitetsnedgang (elevtal) på hf og den 2-årige stx, men en forventet elevfremgang på stx. 

Med aftalen om en ny elevfordelingsmodel på de gymnasiale uddannelser blev det besluttet, at der her i efteråret skal forhandles om en ændret takstmodel for de offentlige gymnasiale uddannelser. ”Da de private gymnasiers statstilskud er relateret til de offentlige gymnasiers udgifter, er foreningen yderst opmærksom på disse forhandlinger”, udtaler Karsten Suhr. De nye takster forventes implementeret fra 2023.

Hvad nu?

Der er tale om et forslag til finanslov og intet er vedtaget endnu.

Så snart at finanslovsaftalen er endeligt vedtaget, og detaljerne for skolernes tilskud 2022 er tilgængelige, offentliggøres de på vores hjemmeside.

Orienteringsbreve om finanslovforslaget for 2022 og tilskudsberegnere

Ministeriet udsender hvert år orienteringsbreve til uddannelsesinstitutionerne om finanslovforslaget og ændringsforslag til finanslovforslaget. De fremsatte takstforslag samt tilskudsberegnere for såvel frie grundskoler som private gymnasiale uddannelser kan findes her på hjemmesiden i Værktøjer for medlemsskoler, Statstilskud.

Børne- og Undervisningsministeriet lancerer Sprogvurdering.dk, der er gratis og kan anvendes til sprogvurdering af børn på dagtilbuds- og børnehaveklasseområdet.

Børne- og Undervisningsministeriets it-løsning – sprogvurdering.dk – understøtter to sprogvurderingsredskaber: ”Sprogvurdering 2 år” og ”Sprogvurdering 3-6 år”.

Sprogvurdering.dk afløser ministeriets tidligere it-platform “FKO Sprogvurdering”.

I løbet af efteråret 2021 afholdes et webinar for brugere, hvor Sprogvurdering.dk demonstreres, og der er mulighed for at få svar på spørgsmål. Læs mere og find mødelink her.

Læs mere i nyhed på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside og på emu.dk

Fra d. 1. september er det muligt at indstille frie og private skoler til SEVERIN-PRISEN – en pris for god digital kommunikation.

SEVERIN-PRISEN gives årligt til en fri skole, der formår at skabe godt og dannet indhold til internettet. Temaet for SEVERIN-PRISEN 2021 er ‘Oplysning’, og prisen gives i år til en skole, der udmærker sig på sociale medier.

Indstilling til prisen

Kender du en fri skole, som gør det godt på de sociale medier? Så kan du indstille den til SEVERIN-PRISEN nu.

Indstilling kan ske her: www.vostok.dk/severin-prisen.

Efter indstillingsperioden vælger juryen tre kandidater, som sendes til åben afstemning.

2021-juryen består af generalsekretær for Folkehøjskolernes Forening, Elsebeth Gerner Nielsen, medieforsker ved Københavns Universitet Anne Mette Thorhauge og kommunikationsrådgiver Rasmus Anker Rysgaard.

Der er stor opmærksom på børn og unges digitale adfærd. Derfor er det også vigtigt at se på, hvordan skolerne selv håndterer sociale medier som en del af vores alles fælles digitale rum. Mange frie skoler er til stede på sociale medier og kan nå mange. Det giver i sig selv et stort ansvar for at bruge medierne konstruktivt – både som enkeltstående skole og som samlet sektor.  

Om SEVERIN-PRISEN

SEVERIN-PRISEN gives årligt til en fri skole, som er god til at bruge online medier. Prisen er indstiftet af forstander Irene Stapel, medieforsker Jesper Tække og kommunikationsrådgiver Rasmus Anker Rysgaard. Prisen har navn efter Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1782 – 1872).