Undervisningsministeriets hjemmeside finder du information om følgende emner:

 • Tilrettelæggelse og afholdelse af prøver 
 • Information om Netprøver.dk, prøvekalendere mv.
 • Regler, orienteringer og nyheder 
 • Generelle regler, vejledninger om snyd og regler om særlige prøvevilkår mv. 
 • Klager over prøver 
 • Proceduren ved klager og oplysninger om ombedømmere.
 • Beviser Information om eksamensbeviser og øvrige beviser.

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing