Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

  • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

  • Opstart af nyt gymnasie
  • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
  • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
  • Barselsregler, ferieregler
  • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
  • Forsikringer
  • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
  • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
  • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
  • Tilsyn gymnasiale uddannelser
  • Whistleblowing