Censurudligning – gymnasier

Der er udarbejdet en ny kollektiv ordning for mundtlig og skriftlig censur. Ordningen omfatter de private gymnasier, de offentlige gymnasier og VUC (elever på stx og hf-niveau).

Ordningen administreres af “Gymnasiefællesskabet i Roskilde”. Kontakttelefonnumre og andet kan ses her.

Aftaler og vejledninger kan ses her

Sidst opdateret: 28. marts 2021

Kontakt

Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
[email protected]

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)