Overenskomsthåndbog for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2021-24

Overenskomsthåndbog for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2021-24

I samarbejde med de øvrige skoleforeninger og Frie Skolers Lærerforening har Danmarks Private Skoler sammenfattet en overenskomsthåndbog for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Håndbogen samskriver de cirkulærer, der ligger til grund for ansættelsesvilkårene for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskolen, hvilket tilsammen udgør den gældende overenskomst. Håndbogen indeholder link til øvrige relevante bestemmelser. Overenskomsthåndbog for…

End of content

End of content