Invitation | Temadag om unges udsathed

Invitation | Temadag om unges udsathed

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til temadage om unges udsathed, hvor du kan deltage fysisk mandag den 25. april eller virtuelt onsdag den 27. april. Formålet med temadagene er at belyse, hvordan gymnasiet som organisation kan imødegå, at en stigende andel af unge rammes af psykisk mistrivsel og risiko for udsathed. Læs mere her:

End of content

End of content