Særlig feriegodtgørelse i indefrysningsperioden

Særlig feriegodtgørelse i indefrysningsperioden

Der er mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (tidligere Moderniseringsstyrelsen) og de faglige organisationer indgået aftale om, hvordan den særlige feriegodtgørelse optjent i indefrysningsperioden skal behandles. Da feriepenge optjent i indefrysningsferien opgøres med 12,5% af den ferieberettigede løn, og dermed indeholder den særlige feriegodtgørelse på 1,0%, som er bestemt i ferieloven, betyder det, at der i indefrysningsperioden…

Husk: Søg refusion for feriepenge til indefrysning, når skolen søger refusion for fleksjobansatte

Husk: Søg refusion for feriepenge til indefrysning, når skolen søger refusion for fleksjobansatte

Det er vigtigt, at skolen allerede i den nuværende refusionsansøgning også søger om refusion for de feriepenge, som skal indefryses. Dette gælder i hele perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Der skal altså søges om refusion, selvom skolen ikke samtidig afholder den reelle udgift til ”Lønmodtagernes feriefond”. Refusionsansøgning Af fleksbarsel.dk fremgår det, at…

End of content

End of content