Undervisningsordfører Annette Lind (S) på besøg hos to private skoler

Danmarks Private Skoler og folketingspolitikeren Annette Lind (S) besøgte mandag Viborg Private Realskole og Randers Realskole. Her blev der sat fokus på socialt ansvar. De konkrete eksempler fra de to skolers hverdag lagde et fundament for videre samarbejde mellem skolerne og politikeren.

Danmarks Private Skoler ønsker at øge kendskabet til de private skoler. For at vise eksempler på, hvordan de private skoler påtager sig socialt ansvar, havde Danmarks Private Skoler mandag inviteret undervisningsordfører Annette Lind (S) på besøg på to af foreningens medlemsskoler.

Viborg Private Realskole er et tilvalg

Første besøg var på Viborg Private Realskole. Skoleleder Lisbeth Rose-Hansen viste rundt i skolens bygninger og fortalte med stor begejstring om skolens historie og værdigrundlag. Annette Lind var især interesseret i at høre, hvor skolens elever kom fra. Lisbeth fortalte, at skolen overvejende får elever fra oplandet og har et optageområde på en radius af 40 km. Et stort optageområde, men ikke usædvanligt for de frie og private skoler. Annette Lind udtalte, at skolen derved fremstår som et aktivt tilvalg og ikke et fravalg af de lokale folkeskoler. Annette Lind spurgte også ind til skolens inklusionsindsatser.

Løfter også de fagligt svage

Skoleleder, Lisbeth Rose-Hansen, fortalte om skolens inklusionsinitiativer, bl.a. i forbindelse med specialundervisning, niveauopdelt undervisning, 1 til 1-undervisning, minikurser og undervisning på mindre hold. Disse initiativer er muliggjort af, at Viborg Private Realskole som fri grundskole har friheden til at forme en undervisning, som passer til de forskellige behov, som eleverne har. Hertil tilføjede Lisbeth, at flere vælger skolen til, da den har et ry for at kunne løfte elever, der har det fagligt svært.

Skal kommunen kunne henvise?

Nysgerrigt Interesseret spurgte Annette Lind også ind til, hvad skolens holdning er til, at en kommune skal kunne henvise børn og unge til en privatskole. Det var skolen åben overfor, men Lisbeth Rose-Hansen fremførte, at det er vigtigt, at elever og forældre ønsker skolen og dens værdier. Både skolelederen og formanden for Danmarks Private Skoler fremhævede, at der i lige så høj grad kan kigges på støtte til fripladsordningen.

Ønske om videre samarbejde

Afsluttende inviterede Annette Lind til et samarbejde med skolen. Hun ønskede en fortsat dialog om udvikling af skolevæsenet. Der var stor enighed om, fra alle parter, at der ønskes et stærkt skolevæsen med plads til både frie, private skoler og offentlige skoler, så alle børn og unge kan få den bedst mulige skolegang.

Randers Realskole har fokus på praksisfagligheden

Andet stop i besøgsrækken var hos en af foreningens største skoler, Randers Realskole. Her tog skolelederen, Hans Myhrmann, og viceskoleleder, Christian Møller, imod. Der gik ikke længe, førend samtalen drejede sig ind på social ansvarlighed. De to ledere fortalte om nogle af deres mange indsatser: Støtte til udfordrede børn og unge – især med angst, ansættelse af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, to-lærerordninger, grupper for elever i skilsmisseramte familier, den tilknyttede mentale coach, fysioterapeut og diætist – og om skolens fokus på praksisfaglighed.

Innovation og entreprenørskab – vejen frem for praksisfagligheden

Skolen har igangsat et samarbejde med kommunen, den lokale erhvervsskole og virksomhederne i Randers og omegn. Gennem samarbejdet skal eleverne på skolen og børn og unge i byen få øget mulighed for at prøve kræfter med innovation og entreprenørskab, som kan styrke deres praksisfaglighed.

Senest har skolen lavet en konkurrence, hvor eleverne skabte idéer og produkter, der skal gøre en forskel. Det var repræsentanter fra de lokaler virksomheder, som fungerede som dommere i konkurrencen. Eleverne præsenterede bl.a. en drone med en hjertestarter. Eleverne havde egenhændigt kontaktet Falck og Tryg for sparring om idéen.

Ikke uden udfordringer at tage socialt ansvar

Skolelederen, Hans, fortalte også, at skolen nogle gange bliver hindret i at lave sine ønskede sociale tiltag. Han havde bl.a. opsøgt kommunen om et samarbejde, så Randers Realskole kunne tage flygtningebørn ind og give dem skolegang. Det ønskede kommunen ikke ud fra et økonomisk perspektiv. Det lovede Annette Lind at kigge nærmere på, så de private skoler lettere kan blive den aktive ressource for samfundet, som de ønsker at være.

Invitation til dialog

Annette Lind inviterede også Randers Realskole til et videre samarbejde – hun opfordrede bl.a. de to ledere til at komme i foretræde for undervisningsudvalget om deres indsats for at styrke innovation, entreprenørskab og praksisfagligheden i Randers. 

Givtigt politikerbesøg – flere fremover

Foreningen Danmarks Private Skoler ønsker at få politikerne tættere på de private skoler. Besøgene på Viborg Private Realskole og Randers Realskole har været spændende besøg for alle parter. Foreningen sender en stor tak til Annette Lind og de to skoler. Foreningen ser frem mod flere planlagte skolebesøg med politikere i efteråret. Som skoleforening glædes vi ved at give politikere et større indblik i, hvad skolerne gør og står for.

Kontakt

Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk