DLD | C. la Cours Skole vil sætte fokus på de usynlige udfordringer

Det er vigtigt, at man som skole imødekommer de særlige behov, der er hos enkelte elever, for at skabe de bedste forudsætninger for elevens faglige udvikling og trivsel. Flere frie og private skoler har iværksat særlige aktiviteter og indsatser.
Det gælder bl.a. C. la Cours Skole i Randers, der har fokus på DLD.

Læs mere ...

Debat | Elevernes videre vej i uddannelse – kan vi selv gøre en forskel?

Foreningens debatindlæg offentliggjort i “Skolemonitor” i marts 2023.

Læs mere ...

Vil du vide mere om den frie og private skoletradition?

Det er ikke tilfældigt, at fri- og privatskoler i Danmark har betegnelsen ’frie grundskoler’. Det er nemlig bag dette ord, at det unikke ved den danske ’frie og private skole’ gemmer sig. Her kan du få mere viden om den private skoletradition.

Læs mere ...

Har du brug for fakta om Danmarks frie og private skoler?

Med ”Fakta – Danmarks Private Skoler” giver vi, i overskuelig form, skoler og andre interesserede adgang til fakta om frie og private skoler.

Læs mere ...

Debat | Valgets tale: Samarbejde på tværs

Foreningens debatindlæg offentliggjort i “Skolemonitor” i december 2022.

Læs mere ...

Inflationspulje | “Det skal ikke være pengene, der gør, at man må fravælge os”

Sankt Birgitta Skoles traditionsrige julemarked har genereret penge til en inflationspulje, der skal hjælpe de forældre, som har svært ved at betale skolepenge.

Læs mere ...

Kommunikationsseminar | Hvordan kommunikerer vi stærkt og klogt om os selv?

Foreningen afholder et seminar for medlemsskolerne om kommunikation. Seminaret rummer både ”kommunikation til omverdenen fra skolen” og ”kommunikation i omverdenen om skolen”.

Læs mere ...

Fokus på STEM | “Det vigtigste er, hvis man kan tilføje eleverne en dosis begejstring”

Skolen og undervisningen skal udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid. Det er bl.a. meningsfuldt at sætte fokus på at fremme STEM-kompetencerne. Science, Technology, Engineering og Math – de såkaldte STEM-kompetencer er allerede en mangelvare på det danske arbejdsmarked, da…

Læs mere ...

Debat | Private og offentlige velfærdsudbydere er hinandens forudsætninger

“Det er tydeligt, at det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer. Fremskrives udviklingen, forudses helt uoverstigelige vanskeligheder i forhold til bl.a. finansiering, rekruttering og organisering. Der er hverken penge eller personale nok til at imødekomme de stigende krav. Velfærdssamfundets udfordringer kan kun løses på lang sigt, hvis stat, kommuner, frie, private og selvejende udbydere…

Læs mere ...

Mundtlig beretning 2022

Formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, har afgivet bestyrelsens mundtlige beretning på foreningens årsmøde d. 28. oktober 2022. Læs den mundtlige beretning her:

Læs mere ...

Ungdomspolitikere i debat på N. Zahles Gymnasieskole; klima, elevfordeling og trivsel

Folketingsvalgkampen er i gang, og på N. Zahles Gymnasieskole har man fokus på at motivere eleverne til at tage stilling til politik. Derfor havde gymnasieskolen i samarbejde med Danmarks Private Skoler inviteret en række ungdomspolitikere forbi til en paneldebat. Kantinen på N. Zahles Gymnasieskole var fyldt godt op med elever, der var mødt op for…

Læs mere ...

Årsberetning 2022

Foreningens årsberetning 2022 er nu offentliggjort som en del af foreningens hjemmeside.

Læs mere ...