Samfundsansvar | Hvad betyder kodekset og de 7 samfundsløfter for den enkelte skole?

På foreningens årsmøde i oktober 2020 vedtog medlemsskolerne et fælles kodeks for samfundsansvar. Kodekset består af en fælles forståelsesramme og 7 konkrete samfundsløfter.

Læs mere ...

Invitation | Det Pædagogiske Selskab fejrer sit 200års jubilæum med en konference

Det Pædagogiske Selskab fejrer sit 200års jubilæum med en konference onsdag den 30. marts i Eigtveds Pakhus i København. Konferencen byder på et spændende program med interessante oplægsholdere, der vil tale om undervisning, dannelse, ledelse og læreruddannelsen.  Alle er velkomne til at deltage i konferencen. Det fulde program for dagen og information om tilmelding kan…

Læs mere ...

FP | Nyt om folkeskolens prøver (nr. 6)

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt FPnyt nr. 6 om prøveterminsbekendtgørelse 2022/2023, prøveudtræk, booking af skriftlige prøver, webinar om prøveafholdelse, mangel på censorer og call-centeret.

Læs mere ...

COVID-19 | Seneste nyheder og orienteringer

Foreningen opdaterer løbende denne nyhed, når der kommer væsentlige nye informationer relateret til COVID-19 og skolernes virke.

Læs mere ...

Grundskoler og gymnasier | Ny aftale om prøver og eksamener 2022

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at alle Folketingets partier er blevet enige om, hvordan prøver og eksamener skal håndteres resten af dette skoleår på bagkant af skolernes udfordringer med Covid-19. 

Læs mere ...

Covid-19 | Opfordring til screeningtest ophører den 21. februar

Fra og med mandag den 21. februar 2022 vil der ikke længere være en opfordring til at blive screeningstestet to gange om ugen i dagtilbud, på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser.

Læs mere ...

Nyt materiale | Bedre trivsel og tryghed for LGBT+ elever

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udviklet nyt materiale, der skal være med til at skabe bedre trivsel og tryghed for de LGBT+ elever, der møder udfordringer i skolen. Det kan være svært at vide, hvordan man som fagprofessionel bedst kan støtte LGBT+ elever, og derfor er formålet med DCUMs materiale at tilbyde konkret viden,…

Læs mere ...

DM i Fagene | Stor tilslutning fra medlemsskolerne

I sidste uge blev Danmarksmestrene i skolens fag kåret. 600 finalister, heriblandt elever fra 24 medlemsskoler, dystede landsmesterskaberne i dansk, engelsk, tysk, matematik, historie, biologi, fysik/kemi samt i den tværfaglige og den naturvidenskabelige holdkonkurrence. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier har været en del af konsortiet bag DM i Fagene siden 2015/16, hvor…

Læs mere ...

Løn | Nye reguleringsprocenter offentliggjort

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har offentliggjort reguleringsprocenterne, der er gældende fra henholdsvis 1. april 2022 og 1. oktober 2022.  Gældende fra 1. april 2022: 13,4104 Gældende fra 1. oktober 2022: 13,7411 Der vil i starten af marts blive offentliggjort en ny løntabel med ny reguleringsprocent samt overenskomstændringer gældende fra 1. april 2022. For spørgsmål kontakt sekretariatet.

Læs mere ...

Grundskoler | Trivselsmålinger og trivselsværktøjer

De frie grundskoler har hidtil haft mulighed for at anvende Børne- og Undervisningsministeriets trivselsværktøj, som er udarbejdet til folkeskolernes obligatoriske trivselsmålinger. Dette er desværre ikke længere muligt. Folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Frie grundskoler holder naturligvis også løbende øje med elevernes trivsel, men har…

Læs mere ...

Covid-19 | Forlængelse af ordning vedr. tilskud til ekstraordinær fjernundervisning

Børne- og undervisningsministerens har udsendt et brev til ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner vedr. ændringsbekendtgørelse om tilskud til ekstraordinær fjernundervisning. Ministeren har besluttet at forlænge ordningen, så den gælder for hele februar måned 2022.

Læs mere ...

Indskrænkning af skolernes frihedsrettigheder – Danmarks Private Skoler siger klart nej!

Danmarks Private Skoler har, sammen med de øvrige skoleforeninger, Frie Skolers Ledere samt FSL, afgivet et fælles høringssvar med en klar afvisning af ønsket om at stramme og indskrænke de frihedsrettigheder, som de frie grundskoler bygger på.

Læs mere ...