Ungdomspolitikere i debat på N. Zahles Gymnasieskole; klima, elevfordeling og trivsel

Folketingsvalgkampen er i gang, og på N. Zahles Gymnasieskole har man fokus på at motivere eleverne til at tage stilling til politik. Derfor havde gymnasieskolen i samarbejde med Danmarks Private Skoler inviteret en række ungdomspolitikere forbi til en paneldebat. Kantinen på N. Zahles Gymnasieskole var fyldt godt op med elever, der var mødt op for…

Læs mere ...

Whistleblowerfirma – uretmæssig brug af foreningens navn og logo

Danmarks Private Skoler har intet samarbejde eller relation til ”Whistlesystem”.

Læs mere ...

Online-møder om ‘whistleblowerordning for medarbejdere’

Online-møder om
regler for whistleblowerordninger for medarbejdere og tilbud til skolerne om etablering af whistleblowerordning.

Læs mere ...

Konference om dysleksi/ordblindhed

Foreningen inviterer skolerne til konference om dysleksi/ordblindhed. Det er anden gang foreningen afholder denne konference, og vi ser frem til en spændende dag og starten på en ny tradition. Program Rød, gul eller grøn score på Ordblindetesten og indsatser og støtte på basis heraf v. Trine Nobelius og Lisa Folmer Wessman fra Styrelsen for Undervisning…

Læs mere ...

Anvendelse af software til monitorering af eksaminer

Styrelsen for It og Læring (STIL) har henover sommeren modtaget flere henvendelser vedr. anvendelsen af ExamCookie som lokalt monitoreringsværktøj. På den baggrund har STIL været i dialog med ExamCookie med henblik på at minimere usikkerheden hos institutionerne omkring anvendelsen af software til monitorering af eksaminer.  Læs eller download hele STILs brev her: Ved spørgsmål angående…

Læs mere ...

Årsberetning 2022

Foreningens årsberetning 2022 er nu offentliggjort som en del af foreningens hjemmeside.

Læs mere ...

FP | Nyt om folkeskolens prøver (nr. 2)

FPnyt nr. 2 om booking af syge og semesterprøver, it-hjælpemidler, øveprøver, elevfolder og Folkeskolens Nationale Overgangstest:

Læs mere ...

FP | Nyt om folkeskolens prøver (særudgave)

Særudgave om ny prøvebekendtgørelse:

Læs mere ...

Trivselsinitiativ | Privatskole lader de ældste elever møde senere

På Th. Langs Skole har de ændret skoledagen for de ældste elever i forventning om, at det bliver en gevinst for undervisningen og de unges trivsel.   Th. Langs skole i Silkeborg har i et 3 -årigt forsøg valgt at lade deres ældste elever møde klokken 9 om morgenen i stedet for klokken 8. Unge…

Læs mere ...

Informationsfilm om elevfordeling på de gymnasiale uddannelser

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet og offentliggjort tre informationsfilm om den nye elevfordelingsmodel på de offentlige gymnasier.

Læs mere ...

FP | Nyt om folkeskolens prøver (nr. 1)

FPnyt nr. 1 om tilmelding til syge- og semesterprøver, skolens login, øveprøver og registrering af skoleleder og prøveansvarlig:

Læs mere ...

Nye regler vedrørende omsorgsorlov

Fra august 2022 indføres nye regler vedrørende en omsorgsorlov. Konsekvensen er, at alle medarbejdere har ret til omsorgsorlov i 5 dage i hvert kalenderår. Ikke afholdte omsorgsdage ved kalenderårets udgang bortfalder. Som en overgangsordning har medarbejderne ret til 2 dages omsorgsorlov i 2022. Omsorgsorloven er ulønnet. Omsorgsorloven kan afvikles som enkeltdage eller som en samlet…

Læs mere ...