Invitation | Temadag om unges udsathed

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til temadage om unges udsathed, hvor du kan deltage fysisk mandag den 25. april eller virtuelt onsdag den 27. april. Formålet med temadagene er at belyse, hvordan gymnasiet som organisation kan imødegå, at en stigende andel af unge rammes af psykisk mistrivsel og risiko for udsathed. Læs mere her:

Læs mere ...

“Flugten” til privatskolen

I en dokumentarserie på TV2 med premiere torsdag d. 24. marts stilles spørgsmålet: Hvorfor er der så mange elever, der skifter fra folkeskolen til en fri og privat grundskole?

Læs mere ...

Politisk aftale om undervisning af anbragte børn og unge

Der er indgået en politisk aftale, der bl.a. vedrører frie grundskoler med kostafdeling og deres muligheder for at optage elever, som er anbragt efter sociallovgivningen. 

Læs mere ...

Samfundsansvar | Hvorfor er det vigtigt at kommunikere om dét?

Det er afgørende, at den enkelte skole kommunikerer om skolens indsatser og aktiviteter, når det kommer til at tage samfundsansvar.

Læs mere ...

FP | Nyt om folkeskolens prøver (nr. 7)

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt FPnyt nr. 7 om kommende bekendtgørelse, mundtlig og skriftlig beskikket censur, sms-tjeneste og øveprøver.

Læs mere ...

Afskedsreception på Ryomgaard Realskole

Efter otte år som skoleleder på  Ryomgaard Realskole har Janus Laier fået et nyt job, og skolens bestyrelsen indbyder derfor til afskedsreception.

Læs mere ...

Ukraine | Sang for fred fredag den 11. marts

Fredag den 11. marts samles skolebørn på tværs af hele landet og synger for fred. Begivenheden er arrangeret af DR og sendes live på DRTV og DR1 kl. 10.30 og 20 minutter frem.  

Læs mere ...

Ny løntabel gældende fra 1. april 2022 til og med 31. juli 2022

En ny løntabel gældende fra 1. april til 31. juli er offentliggjort.  I løntabellen er reguleringsprocenten opdateret til 13,4104. Herudover træder der pr. 1. april 2022 en række overenskomstændringer i kraft som medfører ændringer i løntabellen.  Find løntabellen her En uddybning af ændringerne kan ses her

Læs mere ...

Webinar | Forældrekredsmøder og generalforsamlinger

Danmarks Private Skoler inviterer til webinar om generalforsamlinger på frie grundskoler, private gymnasiale uddannelser og kombinerede skoler. 

Læs mere ...

Overenskomstændringer for børnehaveklasseledere, BUPL, 3F og HK pr. 1. april 2022

I forbindelse med forhandlingerne af overenskomsterne for lærere og børnehaveklasseledere samt med BUPL, 3F og HK i 2021 blev der indgået aftaler om følgende ændringer, der træder i kraft pr. 1 april 2022.  Børnehaveklasseledere Fra 1. april 2022 sker følgende ændringer: Basisløntrinnene for børnehaveklasseledere forhøjes med 4.700 kr. årligt (2012-niveau). BUPL (Pædagogiske personale ved frie…

Læs mere ...

Aftale om seniorbonus gældende fra 1. april 2022

Fra d. 1. april 2022 gælder en ny aftale om seniorbonus. Aftalen gælder fuldt ud for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og gymnasier. Den er desuden implementeret i overenskomsterne med HK og 3F.  Aftalen er gældende fra 1. april 2022, men optjening bliver i det første år beregnet på baggrund af lønnen fra…

Læs mere ...

Opfordring | Hjælp til ukrainske flygtninge

Foreningen opfordrer medlemsskolerne til at iværksætte aktiviteter eller indsatser for de ukrainske flygtninge.

Læs mere ...