Forsøgsordning | Refusion af udgifter til scenekunst til private grundskoler og ungdomsuddannelser m.fl.

Forsøgsordning | Refusion af udgifter til scenekunst til private grundskoler og ungdomsuddannelser m.fl.

Ikke-kommunale institutioner får, i en forsøgsordning frem til 2026, mulighed for at få dækket udgifter til køb af forestillinger af børneteater og scenekunst for unge. Dette sker med ikrafttrædelsen af ”Bekendtgørelse om refusion af ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge” d. 27. oktober 2021. Staten refunderer op…

End of content

End of content