Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler vil vise, at de tager samfundsansvar. Skolerne har givet 7 samfundsløfter om at skabe konkrete aktiviteter eller indsatser inden for forskellige kernetemaer. Her kan du læse eksempler på, hvordan skolerne har aktiviteter og indsatser inden for kernetemaet: Skolens mangfoldighed.

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund.

Ét af de 7 samfundsløfter, som medlemsskolerne i foreningen Danmarks Private Skoler har givet

Herlufsholm: Både skolen og eleverne skal være med til at gøre en forskel

Den traditionsrige Herlufsholm Skole har altid haft en ambition om at uddanne unge mennesker, der kan tage ansvar og gøre en forskel i samfundet. Skolen sætter nu yderligere fokus på social dannelse og har samtidig besluttet at udvide sin fripladsordning.

Sproget er i spil på Skt. Knuds Skole

Skt. Knuds Skole, en fri og privat grundskole i Aarhus, har oprettet faget ”sprog i spil”, der skal understøtte den kulturelle mangfoldighed på skolen, og udvide og udvikle elevernes ordforråd og begrebsverden.

“At blive anbragt på kostskolen er helt klart det bedste valg, jeg har truffet!”

Flere kostskoler i Danmark er et tilbud for børn og unge med særlige behov. Skoleformen har det svært, selvom den skaber mønsterbrydere. Hvad vanskeliggør forholdene for kostskolerne? Og hvad er det, der gør, at skoleformen har succes i forhold til de elever, der vælger at gå der?

Nørre Aaby Realskole: Alle skal have råd

Nørre Aaby Realskole har en støtteforening: Frk. Ellas Portemonnæ. Næsten alle skolens forældre er medlemmer, og i fællesskab sørger de for, at alle har råd til lejrskoleophold, skolepenge og elektronisk udstyr.