Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler vil vise, at de tager samfundsansvar. Skolerne har givet 7 samfundsløfter om at skabe konkrete aktiviteter eller indsatser inden for forskellige kernetemaer. Her kan du læse eksempler på, hvordan skolerne har aktiviteter og indsatser inden for kernetemaet: Skolen som forebyggende instans.

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet.

Ét af de 7 samfundsløfter, som medlemsskolerne i foreningen Danmarks Private Skoler har givet

Karrebæksminde Privatskole: Vi vil kunne støtte, når vi opdager en udfordring

Der ses en stigning i antallet af børn og unge med angst. Det ønsker Karrebæksminde Privatskole at være rustet til at klare. Skolen har derfor fået uddannet en vejleder i angsthåndtering.

Privatskole: Bevægelse i skoledagen smitter af på trivslen

På Kvikmarkens Privatskole i Søborg nær København er de optaget af trivsel i klassemiljøerne. De har afprøvet forskellige metoder og har fundet en effektiv tilgang: Nøglen til bedre trivsel er bevægelse.

Digital tryghed i Skanderborg: Privatskole med fra start

I Skanderborg er en række aktører gået sammen i et projekt under overskriften ”Digital Tryg Skanderborg”. Projektet vil skabe digital dannelse og tryghed hos byens børn og unge og høster nu stor anerkendelse. Skanderborg Realskole har været med fra forløbets start.