På Danmarks Private Skolers årsmøde i oktober 2020 vedtog medlemsskolerne et fælles kodeks for samfundsansvar. Kodekset består af en fælles forståelsesramme og af 7 konkrete samfundsløfter.

HVAD?

Hvad er vores kodeks for samfundsansvar?


Læs mere her ⬇

HVORFOR?

Hvorfor har vi et kodeks for samfundsansvar?

Læs mere om det her ⬇

DEFINITION

Hvad er vores definition af samfundsansvar?

Læs den her ⬇


HVAD. Et kodeks for samfundsansvar – De 7 samfundsløfter

Det fælles kodeks for samfundsansvar består af en fælles forståelsesramme og af 7 konkrete samfundsløfter. Kodekset er et udtryk for et fællesskab om værdien samfundsansvar og samtidig et udtryk for en fælles forventning og holdning til, hvad samfundet med rimelighed kan forvente af frie og private skoler.

Den fælles forståelsesramme

Vi er Danmarks private skoler (Danmarks Private Skoler).

Vi er forskellige skoler. Det ses bl.a. i de enkelte skolers formål og værdisæt. Samfundsansvar er en fællesværdi for os.

Værdien ”samfundsansvar” udmønter vi hver især i henhold til vores skoles formål og værdisæt, og det sker på en måde, der sikrer, at fællesværdien om samfundsansvar er en levende værdi. Vi har derfor sammen vedtaget et kodeks, der skal ”aktivere” værdien.

Det betyder, at vi har, eller arbejder på, at skabe konkrete aktiviteter eller indsatser på 7 områder, der ultimativt er til gavn for samfundet.

De 7 samfundsløfter

1. Skolen og omverdenen
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.

2. Skolens rummelighed og resultater
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.

3. Skolen til fremtiden
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid.

4. Skolens mangfoldighed
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund.

5. Skolen som forebyggende instans
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet.

6. Skolens fokus på rettigheder og konventioner
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter de grundlæggende rettigheder for alle.

7. Elevernes videre vej i uddannelsessystemet
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse.

Læs:
“HVORFOR?”

Læs:
“DEFINITION”

Kom til toppen af side

HVORFOR. Et kodeks for samfundsansvar – De 7 samfundsløfter

Medlemsskolerne har givet hinanden håndslag på, at de skal arbejde henimod at kunne fortælle om, vise og bevise samfundsansvar. Men hvorfor?

Læs:
“DEFINITION”

Læs:
“HVAD?”

Kom til toppen af side

Kodekset er et udtryk for et fællesskab om værdien samfundsansvar og samtidig et udtryk for en fælles forventning og holdning til, hvad samfundet med rimelighed kan forvente af frie og private skoler.

Kodekset og de 7 samfundsløfter er både et signal til omverdenen om, at de frie og private skoler tager samfundsansvar, og at skoleformen – ligesom i alle andre henseender – altid bestræber sig på at gøre det endnu bedre.

Historien og traditionerne er helt afgørende pejlemærker for frie og private skoler. Frie og private skoler er oprettet af civilsamfundet. Heraf ligger det også i skoleformen at navigere efter samfundets behov – med rettidig omhu.

Samfundsansvar er en del af det at være fri og privat skole – det er en fællesværdi. Som værdibaserede skoler tager de deres værdisæt alvorligt og sætter handling bag. Skolerne kan ikke lade være med at sætte fokus på deres samfundsansvar, fordi det er en del af skoleformens historie og del af skolernes værdier.

Den helt afgørende præmis for de frie og private skoler er Grundlovens § 76.

I Grundloven fastslås det, at der i Danmark er undervisningspligt og ikke skolepligt. Det fastslås også, at forældre har en grundlovssikret ret til selv at etablere skole- og undervisningstilbud, der stemmer overens med deres værdier og undervisningssyn, så længe undervisningen står mål med den offentlige skoles.

En fri og privat skole skal have beskrevet det værdigrundlag, som skolen bygger på. Det kan være på særlige pædagogiske, ideologiske, religiøse eller samfundsmæssige syn, at skolen bygger sit virke.


DEFINITION. Et kodeks for samfundsansvar – De 7 samfundsløfter

De frie og private skoler mener, at det først og fremmest er deres ansvar at skabe optimale rammer for at uddanne og danne eleverne. Deres opgave og ansvar, som frie og private skoler, rækker dog ud over det at være udbyder af kvalitetsuddannelse, og udover det man kan betegne som ”skolens indre liv”.

Vi insisterer på, at mange samfundsmæssige udfordringer skal have en fremtrædende plads, når der tales om skolers varetagelse af samfundsansvaret. Skolers samfundsansvar skal ses i et bredt perspektiv.

Vi mener, at en skoles tiltag, som ansvarlig samfundsinstitution, både må være rettet mod individet i skolen, fællesskabet i skolen og fællesskabet, som skolen er en del af; det omkringliggende samfund.

Samfundsansvar aktiveres gennem konkrete aktiviteter og indsatser.

De frie og private skoler har – eller arbejder derfor på – at skabe konkrete aktiviteter eller indsatser inden for 7 kernetemaer, der ultimativt er til gavn for samfundet.

1. Skolen og omverdenen

2. Skolens rummelighed og resultater

3. Skolen til fremtiden

4. Skolens mangfoldighed

5. Skolen som forebyggende instans

6. Skolens fokus på rettigheder og konventioner

7. Skolens fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet

Kom til toppen af side
Læs:
“HVAD?”
Læs:
“HVORFOR?”

Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
[email protected]

Bestyrelsesformand. Udpeget til Voldgiftsret, medlem af Forretningsudvalget, Fordelingssekretariatets bestyrelse samt i Referencegruppen i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Send sikker mail til Karsten Suhr. Klik her.
I mailen bedes du skrive “att: Karsten”

Særlige arbejdsområder:

 • Politik
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
Søren Lodahl
Søren T. Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
[email protected]

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Skolen som organisation
 • Vedtægter
 • Opstart af nye skoler
 • Forældre- og elevsager
Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
[email protected]

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser