Find informationer og fakta om temaer relateret til frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser:

Anbragte børn på kostskoler klarer sig bedre

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – har undersøgt, hvordan det går elever, der har været anbragt på kostskoler.

Mønstre og karakteristika – private skoler

Mønstre og karakteristika private skoler. Ligheder og forskelle private skoler og folkeskoler i lokalområder.

Fakta om private grundskoler

Fakta om de private grundskolers rammevilkår, økonomi, socioøkonomiske elevfordeling, fripladser, mønsterbrydere, elever med særlige behov, resultater og undervisningseffekt samt om forældrenes valg af skole.

Frit skolevalg

79 procent af de danske forældre bakker op om de frie skolevalg. Bliv klogere på de frie skolevalg med: “10 fakta om det frie skolevalg”.

Er frie og private skoler en økonomisk byrde for samfundet?

Hvad er fordomme, og hvad er fakta, når politikere, meningsdannere og journalister udtaler sig om økonomien bag de frie og private grundskoler? Her følger en række fakta om udgifterne til grundskolen i Danmark og de frie og private skolers økonomi

Er der en “flugt” fra folkeskolerne til privatskolerne?

Hvad ved du om privatskoler? Er der en flugt fra folkeskolerne til privatskolerne? Hvad er fordomme, og hvad er fakta, når politikere, meningsdannere, journalister og andre udtaler sig om de private skoler?