Danmarks Private Skoler er organisation for frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser fordelt over hele Danmark.

Foreningens formål er bl.a. at kæmpe for retten til frit at kunne vælge en skole efter holdninger og værdier som et alternativ til den offentlige skole.

Danmarks Private Skoler arbejder for at udvikle og styrke den frie skolesektor og de frie og private skoler til gavn for såvel samfundet, sektoren og den enkelte medlemsskole.

Foreningen varetager skolernes interesser over for bl.a. Folketinget og Børne- og Undervisningsministeriet. Foreningen ønsker bl.a. at skabe den bredest mulige anerkendelse af de frie og private grundskoler og ungdomsuddannelsers arbejde med børn og unges uddannelse og dannelse.

Interessevaretagelsen understøttes af foreningens kommunikationsvirksomhed og projekt- og analysearbejde.

Foreningens sekretariat rådgiver skolerne i juridiske, økonomiske, ledelsesmæssige, pædagogiske- og undervisningsrelaterede spørgsmål.

Foreningen har desuden en omfattende kursusvirksomhed for medlemsskolernes ledelser og bestyrelser.

Forening siden 1891

Danmarks Private Skoler har sin historiske rod i en forening stiftet i 1891 for ledere og lærere på kommunale og private realskoler samt gymnasiernes realafdelinger.

I 1919 blev Den Private Realskoles Lærerforening stiftet og i 1921 kom ”Den Private Realskoles Bestyrerforening” til. Realskoleforeningen var en paraplyorganisation for ledere og lærere indtil 1974, hvor lærerne dannede en selvstændig fagforening og trådte ud.

I 1975 tog foreningen navnet ”Danmarks Realskoleforening” og var fra da en organisation for bestyrelsesmedlemmer og skoleledelser.

I 1998 tog foreningen navneforandring til ”Privatskolerne – Forening af frie grundskoler”. Allerede den 8. april 2000 blev navnet dog ”Danmarks Privatskoleforening”.

Foreningen bygger på en praksis omkring medlemsdemokrati, og årsmødet er den øverste myndighed. Ved foreningens årsmøde 2016 blev ændringer af foreningens vedtægter godkendt, således at det blev muligt at optage gymnasieskoler som medlemmer. Dermed blev det praktisk muligt at lave en ønsket sammenlægning med foreningen Private gymnasier og studenterkurser med Danmarks Privatskoleforening som fortsættende forening. I forbindelse med sammenlægningen d. 1. januar 2017 tog Danmarks Privatskoleforening navnet Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.

Foreningen har gennem tiderne forandret sig i takt med den omverden og de skoler, der er hele dens forudsætning. Foreningen varetager de politiske interesser og rådgiver i hele det spænd, som de frie og private skoler rummer i dag fra vuggestuer over børnehaver og SFO til selve grundskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser – populært sagt; fra vuggestue til studenterhue.

Kontakt

Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk