Bestyrelsen for Bondes Fond opfordrer hermed lærere på grundskoler til at ansøge om tilskud til efteruddannelse. Ifølge fundatsen kan fonden yde støtte til lærere, der ønsker at efteruddanne sig i Danmark eller udlandet. Der ydes støtte til lærere, som selv afholder udgiften til efteruddannelsen.

Bondes Fond kan hvert år udlodde ca. 50.000 kr., og bestyrelsen gør opmærksom på, at lærere på Nyborg Private Realskole er fortrinsberettigede ansøgere. Sekundær fortrinsret har lærere ansat ved skoler, der er medlem af Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.

For at komme i betragtning skal der være tale om et efter- eller videreuddannelsesforløb på eksempelvis et center for videregående uddannelse, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Århus Universitet, Den frie Lærerskole i Ollerup, anerkendte IT‐uddannelsesinstitutioner eller lignende. Efter- og videreuddannelse i udlandet kan også komme i betragtning.

Ansøgning om fondens midler sker på et ansøgningsskema, som du kan downloade her.

 Vi gør opmærksom på, at skolens leder skal påtegne hver enkelt ansøgning og dermed anføre, hvorvidt den ansøgte efteruddannelse fremmer skolens pædagogiske udvikling.

Ansøgninger om støtte skal være Bondes Fond i hænde senest den 15. december. Ansøgerne vil modtage besked inden udgangen af marts måned.

Bemærk venligst, at ansøgningen skal fremsendes til som pdf.fil bilagt relevante oplysninger om kursussted og anbefaling af skolens leder.

Skolebestyrer A C V Bondes Fond

Kontakt

Kontakt

Anette Holmgreen
Bogholder

3330 7933
ah@privateskoler.dk