En fri grundskoles undervisning skal stå mål med den undervisning, der gives i folkeskolen.

En fri grundskole skal sikre, at der er en helt klar sammenhæng mellem den undervisning, der foregår på skolen hver dag, og de mål og planer, skolen har for undervisningen. Skolens praksis skal altså hænge tæt sammen med skolens mål og planer.

En fri grundskole kan vælge at følge folkeskolens Fælles Mål fuldt ud, delvist eller beskrive egne undervisningsmål. Skolens undervisningsmål skal uanset være beskrevet på skolens hjemmeside.

Kontakt foreningen for rådgivning om skolens undervisningsmål (Se nederst på siden)

Læs mere om Stå mål med-kravet

Lov om friskoler og private grundskoler:

Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Skolen fastsætter slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner. Skolen udarbejder undervisningsplaner for disse fagområder og emner.

Undervisningsplanerne skal angive udviklingen hen mod slutmålene, beskrive, på hvilke klasse- eller alderstrin der arbejdes med de forskellige fagområder og emner, samt beskrive, hvorledes det samlede undervisningstilbud giver mulighed for alsidig personlig udvikling.

Skolen fastsætter mål for undervisningen i dansk, regning/matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi på bestemte tidspunkter i det samlede undervisningsforløb (delmål).

I det omfang skolen ikke har fastsat slutmål og delmål, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, gælder de kompetencemål og færdigheds- og vidensområder (Fælles Mål), der er fastsat for undervisning i folkeskolen.

For en nyoprettet skole skal ovenstående målbeskrivelser være opfyldt senest den 1. januar i det første skoleår.

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

  • Souschef i foreningens sekretariat
  • Ansvarlig for strategisk kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering

Rådgivning:

  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning