Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler vil vise, at de tager samfundsansvar. Skolerne har givet 7 samfundsløfter om at skabe konkrete aktiviteter eller indsatser inden for forskellige kernetemaer. Her kan du læse eksempler på, hvordan skolerne har aktiviteter og indsatser inden for kernetemaet: Skolens fokus på rettigheder og konventioner.

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter de grundlæggende rettigheder for alle.

Ét af de 7 samfundsløfter, som medlemsskolerne i foreningen Danmarks Private Skoler har givet

Indeklima: Vi tager selv ansvar og kan mærke en forskel

På Taastrup Realskole – en fri og privat grundskole – arbejder man aktivt for at skabe et godt indeklima og sikre elevernes trivsel. Skolen har fra start inddraget eleverne, så de får medansvar og medbestemmelse.

Vestegnens Privatskole: UNICEF Rettighedsskole

Vestegnens Privatskole er blevet certificeret UNICEF Rettighedsskole. UNICEF sætter, med etablering af ”Rettighedsskoler”, fokus på de værdier, der står i FN’s Børnekonvention. På Rettighedsskolerne skal værdierne være mere end bare ord – og det er de på Vestegnens Privatskole.

Rettighedsskoler: Viden om Børnekonventionen skaber trivsel hos elever

Vestegnens Privatskole i Taastrup vil være UNICEF Rettighedsskole, fordi skolen vil sikre elevernes trivsel. Det er bevist, at trivslen stiger jo mere børn og unge ved om deres rettigheder.

Medborgerskab på skoleskemaet

Samfundet er i konstant forandring. Det formes af dem, der lever i det. Men hvad hvis de ikke er klædt ordentlig på til det? På flere privatskoler har man indført et selvstændigt ”medborgerskabsfag” for at styrke den demokratiske dannelse. En af dem er Sct. Ibs Skole i Horsens.