Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler vil vise, at de tager samfundsansvar. Skolerne har givet 7 samfundsløfter om at skabe konkrete aktiviteter eller indsatser inden for forskellige kernetemaer. Her kan du læse eksempler på, hvordan skolerne har aktiviteter og indsatser inden for kernetemaet: Elevernes videre vej i uddannelsessystemet.

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse❞. 

Ét af de 7 samfundsløfter, som medlemsskolerne i foreningen Danmarks Private Skoler har givet

C. la Cours Skole: Skolen skal ud i virkeligheden, og virkeligheden skal ind i skolen

På den frie og private grundskole, C. la Cours Skole i Randers, har de både fokus på bestemte kompetencer og færdigheder og på elevernes fremtidige valg af uddannelse i deres 10. klassestilbud.

Unikt samarbejde om ordblinde elever

Et nyt stort projekt, der skal sikre overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelserne for ordblinde elever, er sat i gang i Randers. Privatskolen, Randers Realskole, står bag.