Samfundsansvar
– en fællesværdi

En baggrundsfolder om samfundsansvar som fællesværdi, og hvordan skolerne kan arbejde med de 7 samfundsløfter.

Skolens samfundsansvar
– de 7 samfundsløfter

En folder med motivation for vedtagelse og eksempler på, hvordan skolerne kan arbejde med samfundsansvar.

Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar?

En inspirationsguide til den lokale dialog om de tiltag og aktiviteter, skolen kan iværksætte med det underliggende formål at handle til gavn for samfundet.

Inspirationsværktøjer

Her kan I finde inspirationsværktøjer, der kan hjælpe i arbejdet med samfundsansvar og de 7 samfundsløfter.

Kontakt

Simone Dalsgaard
Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

  • Kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Projekter og analyser
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Forældre- og elevsager
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser