Foreningen tilbyder forskellige kurser og inspirationsmøder, der kan hjælpe medlemsskolerne i deres arbejde med samfundsansvar og kodekset. Når foreningen har nogle kurser og inspirationsmøder vil de være at finde her.

”Kodeks – de 7 samfundsløfter”. Hvad skal medlemsskolerne?
  • Skabe overblik over de samfundsansvarlige aktiviteter eller indsatser, som skolen allerede har i relation til de 7 samfundsløfter.
  • Iværksætte nye aktiviteter eller indsatser for at kunne indfri de 7 samfundsløfter.
  • Kommunikere til omverdenen om de aktiviteter og indsatser skolen allerede har iværksat eller vil iværksætte.