Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler har givet 7 samfundsløfter. Det er en del af et fælles vedtaget kodeks for samfundsansvar. Skolerne har forpligtet sig på at have eller iværksætte konkrete aktiviteter og indsatser inden for syv kernetemaer, der er til gavn for samfundet. Et af disse kernetemaer er ”Skolens rummelighed og resultater”.

”Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.”

#de7samfundsløfter

Sådan lyder de frie og private skolers samfundsløfte relateret til temaet: ”Skolens rummelighed og resultater”. Alle elever skal blive så dygtige som muligt, uanset hvilket udgangspunkt eleverne har for denne udvikling. Det er et af de frie og private skolers fælles pejlemærker. Heri ligger bl.a. en ambition om at give børn og unge så stærke ståsteder for videre uddannelse som muligt.

Om dette siger formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr:

”Alle skal blive så dygtige som muligt. Det pejlemærke har selvfølgelig også betydning for vores håndtering af de elever, der kan siges at have særlige behov. Særlige behov, der bl.a. kan skyldes, at de har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller at de enten er særligt fagligt svage – eller er særligt fagligt stærke. Vi aktiverer værdien samfundsansvar gennem vores konkrete aktiviteter eller indsatser for disse elevgrupper.”

Faktorer, der skaber resultater

Skolens primære opgave er undervisning, og vi ved, at trivslen øges der, hvor der sættes fokus på, hvordan skolen tilrettelægger undervisningen og øvrige aktiviteter, så den fremmer elevernes faglige og generelle udvikling. Der er faktorer, vi ved er med til at skabe resultater i positiv retning for elever med særlige behov på vores skoler*, herunder tidlig indsats og medarbejdernes kompetencer og uddannelsesniveau. 91% af foreningens grundskoler har undervisere og vejledere, der er formelt uddannet til at varetage opgaver med elever med forskellige typer af særlige behov.

En rummelig kultur

Skolens rummelighed kan ses i lyset af håndteringen af de elever, der konstateres at have et særligt behov. På Bornholms Frie Idrætsskole har de udviklet konceptet ”Elev til elev”. Her hjælper elever med diagnoser andre elever i samme situation:

”Det har vist sig, at jo bedre vi klæder eleverne på til at mestre hjælpemidler og imødegå de eventuelle udfordringer i hverdagen, desto bedre kan eleverne håndtere deres udfordringer og blomstre. Udover at skabe ejerskab til diagnosen og kunne bruge den som et aktiv, kan skolen også være med til at nedbryde fordomme”.

Behov for flere faglige udfordringer

Elevers udbytte af undervisningen er afhængig af deres særlige forudsætninger. Det betyder bl.a., at vores planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen må tage højde for elevernes forskelligheder. Elever, der er særligt fagligt stærke på et eller flere områder har ikke brug for ”mere af det samme”. Tilrettelæggelsen af vores undervisning sker på en måde, så også disse elever bevarer lysten til at lære. Vi indretter vores konkrete undervisningstilbud for at kunne møde eleverne, der hvor de er.

Over 70% af foreningens medlemsskoler har systematiske indsatser for elever, der har behov for større udfordringer eller er særligt talentfulde.

TalentCampDK talentcamp.dk er et konkret eksempel på frie og private skolers ønske om at imødekomme behovet for at kunne tilbyde de dygtigste af eleverne i grundskolen ekstra udfordringer. TalentCamps medlemsskoler, der også tæller enkelte folkeskoler, lægger beredvilligt hus til talentcamps.

Eleverne skal have de bedste muligheder

69% af befolkningen mener i høj grad, at skoler bør have særlige aktiviteter eller indsatser, der fremmer positiv udvikling for elever med faglige, psykiske eller fysiske udfordringer.

Danmarks Private Skolers medlemsskoler har vedtaget et kodeks for samfundsansvar, der indebærer 7 samfundsløfter. Det ene – ”Skolens rummelighed og resultater” sætter fokus på elever med særlige behov. Formand for foreningen, Karsten Suhr, understreger:

”De frie og private skoler har tradition for at have fokus på, at eleverne skal have de bedste muligheder her og nu og i deres fremtidige liv og arbejdsliv, og skolerne har frihed til og mulighed for at lave konkrete ændringer eller iværksætte nye initiativer med dette for øje”

*Indsatser, der skaber resultater

Der er faktorer, vi ved er med til at skabe resultater i positiv retning for elever med særlige behov på vores skoler:

Tidlig indsats

Organisering

Prioritering af og brug af midler og ressourcer

Koordination og ledelse

Formaliseret samarbejde med ressourcepersoner

Udvidet samarbejde med den konkrete elev og dennes forældre

Medarbejdernes kompetencer og uddannelsesniveau

Læs mere om kodeks – de 7 samfundsløfter her

Artiklen refererer til to undersøgelser:

  • En intern spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemsskoler omhandlende deres samfundsansvarlige indsatser og aktiviteter på en række områder. Undersøgelsen blev gennemført i april 2020.
  • Foreningen har i sommeren 2021 via Epinions Danmarkspanel fået gennemført en befolkningsundersøgelse om holdningerne til skolers rolle i samfundet.

Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
ks@privateskoler.dk