Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler har givet 7 samfundsløfter. Det er en del af et fælles vedtaget kodeks for samfundsansvar. Skolerne har forpligtet sig på at have eller iværksætte konkrete aktiviteter og indsatser inden for syv kernetemaer, der er til gavn for samfundet. Et af disse kernetemaer er ”Skolen som forebyggende instans”.

66% af befolkningen mener, at det i høj grad er skolers opgave at iværksætte særlige initiativer, der forebygger mistrivsel.

“Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet.”

Sådan lyder de frie og private skolers samfundsløfte relateret til temaet ”Skolen som forebyggende instans”. Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler, forklarer:

”Vores skoler kan sætte et aftryk i bestræbelsen på, at flere børn og voksne skal trives og have god psykisk og fysisk sundhed. Vi mener, at der er en nøje sammenhæng mellem vores skolers varetagelse af samfundsansvaret og vores rolle som forebyggende instans.”

Skolers kultur, normer og værdier kan i sig selv iagttages som forebyggende faktorer. Det forebyggende handler bl.a. om skolernes konkrete evne til at sætte fokus på og skabe værdi omkring gensidig respekt og evnen til at kunne tackle problemsituationer.

Indsatser mod mistrivsel

Manglende eller dårlig trivsel kan skyldes forhold, der ikke er direkte relateret til skolen, skolen kan alligevel spille en stor rolle for den enkelte elev. Det kan være gennem indsatser som f.eks. omsorgsgrupper, hvor eleverne har lejlighed til at italesætte og drøfte problemer med ligesindede samt at støtte og vejlede hinanden.

På Helsinge Realskole har de f.eks. oprettet samtalegrupper til skilsmissebørn, hvorom de siger:

”Uanset hvordan en skilsmisse har været, er det et faktum, at børn og unge får nye udfordringer og bekymringer, når mor og far går fra hinanden. Disse udfordringer påvirker barnets eller den unges skolegang og generelle trivsel.”

87% af de frie og private grundskoler, der er medlem af foreningen, tager hånd om mistrivsel hos eleverne, der ikke er direkte relateret til skolen, ved at have indsatser og aktiviteter i forbindelse med f.eks. forældres skilsmisse, sorgsituationer, lavt selvværd m.v. Det samme gælder for 77% af de gymnasiale medlemsskoler.

Samarbejde med andre instanser

Det er skolen pligt at reagere på mistrivsel, og det er skolens pligt at underrette, når mistrivslen bunder i forhold, der er uden for skolens rækkevidde at håndtere. At underrette handler om at sikre, at et barn eller en ung får den bedst mulige hjælp og støtte.

Skoler kan favne meget, men kan ikke favne alt – og være alle steder, når det kommer til den enkelte elevs liv og trivsel. Skolen er en del af den generelle, forebyggende indsats, der samarbejder med andre forebyggende instanser, f.eks. sundhedsplejen og SSP, og som videregiver informationer til det foregribende niveau.

95% af foreningens medlemsskoler har systematisk samarbejde med andre forebyggende instanser.

Sammenhængen mellem fysisk og psykisk trivsel

Fysisk sundhed og bevægelse spiller også ind på den psykiske sundhed. Fire ud af fem af foreningens medlemsskoler har systematiske tiltag, der fremmer fysisk sundhed i dagligdagen.

På Kvikmarkens Privatskole i Gladsaxe har de gennemført to projekter, hvor de har kombineret trivselsarbejde med skolens indsats for bevægelse:

”Vi har skruet på forskellige dele de senere år, for at finde ud af hvordan vi kan løse op for klasser med lidt mere komplekse problemstillinger. Som del af denne mere reaktive proces, har vi haft to projekter, hvor bevægelse er blevet kombineret med trivselsarbejde. Det har vist sig effektfuldt.”

Skolens rolle som forebyggende instans kan i princippet rette sig mod alle skolens aktører, f.eks. også medarbejderne, og der skal naturligvis være fokus på både den psykiske sundhed og den fysiske. Der kan f.eks. arbejdes med mere bevægelse i dagligdagen, sund kost, røgfrit liv eller fokus på alkoholforbrug.

Karsten Suhr understreger:

”Det er selvfølgelig vigtigt for os at have initiativer i forhold elevernes trivsel, men vi skal have fokus på trivslen blandt alle skolens aktører.”

Trivsel for alle

Vi vil forebygge problemer med store konsekvenser for individet og samfundet. Det er et af de frie og private skolers samfundsløfter. Skolerne kan f.eks. have aktiviteter eller indsatser, der omhandler forebyggelse af mistrivsel; samarbejde med forebyggende instanser; etablering af omsorgsgrupper – eller børn, unge og voksnes psykiske og fysiske sundhed.

Læs mere om kodeks – de 7 samfundsløfter her

Artiklen refererer til to undersøgelser:

  • En intern spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemsskoler omhandlende deres samfundsansvarlige indsatser og aktiviteter på en række områder. Undersøgelsen blev gennemført i april 2020.
  • Foreningen har i sommeren 2021 via Epinions Danmarkspanel fået gennemført en befolkningsundersøgelse om holdningerne til skolers rolle i samfundet.

Kontakt

Karsten Suhr
Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

4028 0027
ks@privateskoler.dk

Bestyrelsesformand. Udpeget til Voldgiftsret, medlem af Forretningsudvalget, Fordelingssekretariatets bestyrelse samt i Referencegruppen i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Send sikker mail til Karsten Suhr. Klik her.
I mailen bedes du skrive “att: Karsten”

Særlige arbejdsområder:

  • Politik
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering