Der er offentliggjort et FAQ på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside om anbefalingen om undervisning på tværs af stamklasser af grundskoleområdet. FAQ’en kan som vanligt findes på ministeriets hjemmeside. Der er også offentliggjort en vejledning om muligheder for tilrettelæggelse af undervisning i valgfag i grundskolen i forbindelse med anbefaling om undervisning i stamklasser. Vejledningen kan tilgås under FAQ Grundskolen samt under Retningslinjer og vejledninger på ministeriets hjemmeside.