Sundhedsstyrelsen har d. 17. september 2020 offentliggjort en ny version af deres retningslinjer for skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner.

De opdaterede retningslinjer har til hensigt at tydeliggøre, hvad man gør ved enkelttilfælde af smitte hos børn og elever.

Retningslinjerne gør det tydeligere, hvilke børn eller elever, der skal sendes hjem, holdes hjemme og testes.

Det understreges, at når man bliver sendt hjem, skal man blive hjemme og f.eks. ikke se andre uden for husstanden, indtil man har fået et negativt svar på sin test.

Retningslinjerne beskriver også mere detaljeret, hvad ungdoms- og voksenuddannelser skal gøre, hvis der er konstateret ét smittetilfælde i en klasse. De beskriver, at hele klasser som udgangspunkt ikke skal sendes hjem. I stedet skal en opsporing af nære kontakter til den smittede sættes i gang, og de nære kontakter skal herefter sendes hjem, mens de øvrige kan blive.

Den samme procedure med kontaktopsporing skal følges, hvis en enkelt medarbejder er testet positiv med ny coronavirus.

De opdaterede retningslinjer beskriver desuden, hvornår i forløbet det er mest hensigtsmæssigt at teste i forbindelse med smitteopsporing.

Se de opdaterede retningslinjer:

Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Forældre med børn, der sendes hjem i forbindelse med smittetilfælde i dagtilbud eller skoler, kan få mere information i Sundhedsstyrelsens pjece: Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?

Se den opdaterede retningslinje:

Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser

Forældre med børn, der sendes hjem i forbindelse med smittetilfælde i dagtilbud eller skoler, kan få mere information i Sundhedsstyrelsens pjece: 

Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?