Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

COVID-19 | Nyheder og orienteringer

  26. februar 2021
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Senest opdateret d. 26. februar, kl. 15.00

  Foreningen opdaterer løbende denne nyhed, når der kommer væsentlige nye informationer relateret til COVID-19.

  De senest opdaterede retningslinjer kan findes her 

  Find Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar her

  Kontakt foreningens rådgivere, hvis du har spørgsmål.

  Orientering d. 26. februar, kl. 15.00

  Børne- og Undervisningsministeriet har i løbet af dagen opdateret retningslinjerne vedr. test for skoler i Nord-, Vestjylland og på Bornholm.

  Der er foretaget følgende væsentlige justeringer:

  • Personer, der har gennemgået vaccination er ikke længere undtaget fra krav om test.
  • Der er indsat et afsnit, der nærmere beskriver krav til, hvordan man dokumenterer en COVID19-test.  
  • Der er indsat et afsnit, der nærmere beskriver grupper, der kan opholde sig på kostafdelinger uden testkrav.

  Den relevante bekendtgørelse forventes udstedt omkring midnat. Børne- og Undervisningsministeriet tager forbehold for yderligere justeringer i den forbindelse.

  Ved eventuelle ændringer opdaterer foreningen nyheden på hjemmesiden her

  Retningslinjer for COVID19-test i Nord- og Vestjylland (pdf)

  [Opdateret 26. februar]

  Retningslinjer for COVID19-test på Bornholm (pdf)

  [Opdateret 26. februar]

  --

  Orientering d. 26. februar, kl. 10.00

  Retningslinjerne for COVID19-test i forbindelse med den delvise genåbning af henholdsvis grundskoler og ungdomsuddannelser i Nord- og Vestjylland og på Bornholm er offentliggjort.

  Retningslinjerne gælder fra og med den 28. februar 2021 i følgende kommuner:

  Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg kommuner i Region Nordjylland samt Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg kommuner i Region Midtjylland.

   

  Regler for test på grundskoler, herunder frie og private grundskoler og frie og private grundskoler med kostafdeling:

  Der indføres opfordring til test ifm. fysisk fremmøde for ansatte samt elever over 12 år. Det gælder også for sårbare elever og andre, som ikke hidtil har været omfattet af nedlukningen.

  Der er ikke krav til kontrol af, om elever og ansatte har ladet sig teste.

   

  Regler for test ungdomsuddannelser, herunder frie og private gymnasiale uddannelser og frie og private gymnasiale uddannelser med kostafdeling:

  Der indføres krav om test ifm. fysisk fremmøde for ansatte og elever. Det gælder også sårbare elever og andre, som ikke hidtil har været omfattet af nedlukningen.

  Elever og ansatte skal kunne dokumentere, at de to gange inden for de seneste syv dage har opnået negativt testresultat ved gennemførelse af antigen-test (kviktest) eller PCR-test.

  Når eleven første gang vender tilbage til den fysiske undervisning ifm. genåbningen, skal vedkommende kunne dokumentere én test, der er under 72 timer gammel.

  Manglende fremvisning af testresultat vil blive opfattet som og skal behandles som ulovligt fravær fra undervisningen for den periode, som eleven dermed ikke kan fremmøde til. Skolen har ikke pligt til at give eleven fjernundervisning.

  Det er en betingelse for genåbningen, at institutionerne mindst to gange ugentligt gennemfører kontrol af, at elever, der skal fremmøde fysisk, kan dokumentere, at de to gange inden for de seneste syv dage har opnået et negativt testsvar.

  Skolen skal som arbejdsgiver også sikre, at de ansatte opfylder betingelserne.

  Rammer for på hvilke tidspunkter henholdsvis elever og ansatte skal lade sig teste fremgår af retningslinjerne.

  Af retningslinjerne følger en række undtagelser for test, f.eks. for elever og ansatte, der af medicinske årsager ikke tåler test. Sundhedsmæssige udfordringer skal dokumenteres med lægeattest.

  Læs retningslinjerne for test her

  Retningslinjer for COVID19-test i Nord- og Vestjylland (pdf)

  Retningslinjer for COVID19-test på Bornholm (pdf)

  Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort nye FAQ vedrørende bl.a. genåbningen. Der vil snarest blive offentliggjort yderligere spørgsmål/svar, herunder vedr. 50 % fremmøde.

  Læs BUVM spørgsmål/svar her

  --

  Orientering d. 25. februar, kl. 11.30

  I går aftes blev Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for den begrænsede genåbning offentliggjort. Find retningslinjerne her

  --

  Orientering d. 24. februar, kl. 12.15

  Denne orientering omhandler:

  • Begrænset genåbning
  • Aftale om understøttelse af fagligt løft og trivsel

  Begrænset genåbning

  Regeringen har præsenteret en begrænset genåbning af samfundet.

  Den begrænsede genåbning vil gælde fra d. 1. marts 2021.

  Nordjylland og Vestjylland

  Den begrænsede genåbning indebærer bl.a., at afgangsklasserne i grundskolen og på gymnasiale uddannelser i regionerne Nordjylland og Vestjylland kan vende tilbage til skolen med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge) under forudsætning af test to gange om ugen.

  Personale og elever i grundskolen opfordres kraftigt til test to gange ugentligt, mens der på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser stilles krav om to ugentlige test.

  Bornholm

  På Bornholm får alle elever i grundskolen og på øvrige uddannelsesinstitutioner lov til at vende fysisk tilbage til skolen.

  Grundskoler (alle klassetrin) inkl. klubtilbud genåbnes. Der er aftalt, at grundskolerne skal sikres et lokalt forankret testtilbud til personale og elever over 12 år med kraftig anbefaling om gennemførsel af to ugentlige tests.

  Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler mv., genåbnes med krav om test to gange ugentligt. På ungdomsuddannelserne etableres testning lokalt på institutionen eller i umiddelbar nærhed heraf, og der stilles krav om gennemførsel af to ugentlige tests som forudsætning for fremmøde.

  Generelt

  Hvis der kommer lokale smitteudbrud, kan eleverne igen blive hjemsendt.

  Skolerne kan ikke regne med, at myndighederne er klar med rammer og planer for test af elever pr. 1. marts. Foreningen modtager gerne informationer fra medlemsskoler, der oplever problemer omkring test. Foreningen har kontakt til Folketingets partier omkring problematikkerne.

  Foreningen er indkaldt til møder med Børne- og Undervisningsministeren i dag. Nyt om den begrænsede genåbning, herunder om retningslinjer, vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside her.

  Aftale om understøttelse af fagligt løft og trivsel

  Regeringen og en række af folketingets partier har på baggrund af skolenedlukningerne indgået en aftale om at anvende 600 millioner kroner til at understøtte et fagligt løft og trivslen. Indsatserne er både målrettet elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne.

  Som en del af aftalen afsættes der 390 millioner kroner i 2021 til et fagligt løft frem mod sommerferien til de elever, der skal til afsluttende prøver i løbet af foråret og sommeren, eller til de elever, som har særlige behov. Initiativerne omfatter både grundskolen og ungdomsuddannelserne.

  Regeringen har i forbindelse med ovenstående fremsat et ændringsforslag til nødloven. Ændringsforslaget giver midlertidigt (frem til sommerferien 2021) mulighed for at omlægge undervisningen og lave lokale løsninger, der tager udgangspunkt i elevernes konkrete behov. Det er hensigten, at det skal være op til den enkelte skole og institution at vurdere, om pengene for eksempel bedst bruges til supplerende undervisning eller turboforløb.

  Derudover afsættes der i alt 88 millioner kroner til at styrke elevernes trivsel. Heraf målrettes 44 millioner kroner til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) til indsatser for elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel.

  Midlerne til fri- og privatskoler, efterskoler, frie fagskoler, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutionerne udmøntes som et særtilskud. Ministeriets hjemmel til dette vil blive indhentet via et aktstykke, som forelægges Finansudvalget hurtigst muligt. Parallelt med Finansudvalgets behandling af aktstykket beregner ministeriet tilskuddet til de enkelte skoler. Særtilskuddet vil derfor kunne udmøntes umiddelbart efter, at Finansudvalget har tiltrådt aktstykket.

  Med aftalen bliver det også muligt for lærere, undervisere og pædagoger i grundskolen, ungdomsuddannelser at arrangere kortere udendørs møder med op til fire elever i faste trivselsgrupper under forsvarlig afstand. Målgruppen er elever, som udviser tegn på mistrivsel og dalende motivation. Dette sker efter aftale med sundhedsmyndighederne, og der vil blive udarbejdet retningslinjer for dette. Der forventes at være adgang til at mødes i trivselsgrupper, hvor en lærer/underviser mødes med op til fire elever med behørig afstand i primo marts, efter den nødvendige bekendtgørelsesændring er trådt i kraft.

  --

  Orientering d. 21. februar, kl. 12.00

  Der er iværksat særlige restriktioner i Ishøj og i Kolding Kommune for at mindske smitten med COVID-19.  Se nedenstående orienteringer. Find Børne- og Undervisningsministeriets retninglinjer for skoler og daginsitutioner, herunder de særlige retningslinjer for Ishøj og Kolding Kommune her

  --

  Orientering d. 19. februar, kl. 16.00

  Der er iværksat særlige restriktioner i Kolding (postnummer 6000) for at nedbringe smitte med COVID-19. Eleverne i 0. – 4. klasse skal derfor igen hjemsendes og modtage nødundervisning som fjernundervisning eller virtuel undervisning. Daginstitutioner, SFO og klubtilbud skal ligeledes nedlukkes. Særligt sårbare elever og elever med særlige behov kan fortsat møde fysisk på skolerne. På baggrund af en individuel vurdering skal visse elever kunne komme i nødpasning. For alle andre elever skal skole m.v. holdes lukket.

  Nedlukningen sker fra og med mandag den 22. februar til og med foreløbigt den 28. februar 2021.

  --

  Orientering d. 13. februar, kl. 10.30

  Der er iværksat særlige restriktioner i Ishøj Kommune for at nedbringe smitte med COVID-19. Eleverne i 0. – 4. klasse skal derfor igen hjemsendes og modtage nødundervisning som fjernundervisning eller virtuel undervisning. SFO og klubtilbud skal ligeledes nedlukkes. Særligt sårbare elever og elever med særlige behov kan fortsat møde fysisk på skolen. På baggrund af en individuel vurdering skal visse elever kunne komme i nødpasning. For alle andre elever skal skole, SFO og klubtilbud holdes lukket.

  Nedlukningen sker fra og med mandag den 15. februar til og med foreløbigt den 28. februar 2021.

  --

  Orientering d. 12. februar, kl. 20.50

  Vedr. nedlukning af skoler i Ishøj

  På grund af et stigende smittetal skal skolerne i Ishøj Kommune lukke igen. Det oplyser Sundhedsministeren. Eleverne i 0. – 4. klasse skal derfor igen hjemsendes og modtage nødundervisning som fjernundervisning eller virtuel undervisning. Foreningen forventer at modtage yderligere information fra Børne- og Undervisningsministeriet. Disse informationer videregives direkte til de ramte skoler og lægges på foreningens hjemmeside her.

  Vedr. justering af aftalen om sommerens prøver og eksamener

  Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om at foretage justeringer i aftalen om sommerens prøver og eksamener.

  Prøven i mundtlig matematik på A-niveau aflyses alligevel ikke. Elever på alle gymnasiale uddannelser og eux-forløb med matematik A skal dermed gå til mundtlig prøve, hvis faget udtrækkes. Det gælder, uanset om matematik A er studieretningsfag eller valgfag. Alle mundtlige og skriftlige prøver i matematik aflyses stadig på C- og B-niveau.

  Aftalen er desuden præciseret på tre punkter, så det står klart at:

  • prøven i skriftlig dansk i 9. klasse består af læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling, mens prøven i skriftlig matematik i 9. klasse består af en prøvedel uden hjælpemidler og en prøvedel med hjælpemidler.
  • formålet er at afholde så mange af prøverne i fag med praktisk dimension, som lokalt giver mening.
  • elever i 3.g kan komme til prøve i studieretningsfag på både A- og B-niveau.

  Aftalepartierne er også blevet enige om, at formuleringen om, at elever på hf-enkeltfag/GSK og SOF skal op til fire prøver, har den betydning, at der afholdes fra 0-4 prøver for den pågældende kursist. På den måde sikres der mere tid til ekstra undervisning.

  Læs den reviderede aftaletekst her:

  Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance om håndtering af prøver i 1. halvår af 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område (pdf)

  --

  Orientering d. 12. februar, kl. 8.30

  Vedr. test af personale på frie grundskoler

  Efter længere tids usikkerhed, og en del politisk polemik, er der nu fundet en løsning, så frie og private skoler ikke selv skal stå for kviktest af medarbejderne, men kan indgå i kommunernes tilbud.

  Kommunernes Landsforening oplyser, at Sundhedsministeriet nu har fundet hjemmel til, at kommunerne kan løse opgaven på de frie grundskoler. Udgifterne hertil indgår i kommunernes Coronaudgifter.

  Den konkrete testløsning skal nu aftales lokalt. Foreningen opfordrer medlemsskolerne til at indgå i en dialog med kommunerne.

  I en kommentar til udviklingen skriver Karsten Suhr på Twitter: ”Det er godt, at hjemmel til test af medarbejdere på frie grundskoler er afklaret. Nu er det den enkelte kommune, der afgør, om forskelsbehandlingen stopper”.

   --

  Orientering d. 11. februar, kl. 11.00

  Vedr. testpraksis på de frie grundskoler

  Foreningen kontaktes af mange medlemsskoler, der ønsker at høre nyt vedr. retninglinjer og betingelser for den testprakis, som kommunerne skal iværksætte for medarbejdere på skolerne i forbindelse med 0. - 4. klasses fysiske tilbagevenden. Vi har ikke nyt i sagen pt. Foreningen har møde med KL i eftermiddag. Herefter håber vi at kunne komme med nye informationer.

  --

  Orientering d. 5. februar, kl. 18.00

  Vedr. aftale om prøver og andre initiativer

  Regeringen og et flertal i Folketinget er enige om en aftale, der bl.a. indebærer, at der skal gennemføres færre prøver til sommer.

  Se hvilke prøver, der er aflyst og læs om de øvrige initiativer i aftalens bilag. Aftaleteksten kan læses her

  Aftalen indebærer bl.a., at elever i grundskolen kun skal til fire prøver i 9. klasse. I 10. klasse skal der ligeledes kun afholdes fire prøver.

  På de gymnasiale uddannelser skal elever i 1. og 2.g til én prøve, mens elever i 1.hf skal til to prøver. I 3.g og på 2.hf skal eleverne til fire prøver.

  De færre prøver skal frigive tid, som i stedet skal bruges på undervisning.

  I de fag, hvor prøverne er aflyst, vil standpunktskarakterer blive ophøjet til prøvekarakterer. På de uddannelser, hvor der normalt ikke gives standpunktskarakter, for eksempel på hf, skal der også gives afsluttende standpunktskarakter for de aflyste prøver.

  Skolerne får mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning, når der skal udarbejdes mundtlige eksamensspørgsmål. Prøvefagsudtræk offentliggøres også tidligere end normalt.

  --

  Orientering d. 4. februar, kl. 20.30

  Vedr. nye retningslinjer for grundskolerne fra d. 8. februar

  Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort de retningslinjer, som skolerne skal følge, når 0. – 4. klasse skal fysisk tilbage i skole fra d. 8. februar.

  Find de opdaterede retningslinjer samt øvrige retningslinjer og vejledninger på Børne- og Undervisningsministeriets område her

  --

  Orientering d. 2. februar, kl. 11.30

  Vedr. tidsperspektiv ift. retningslinjer ifm. de yngste elevers tilbagevenden

  De yngste elever kan vende tilbage til skolerne fra d. 8. februar 2021. Dette orienterede foreningen om i går aftes via en orienteringsmail (se nedenstående nyhed af 1. februar). Foreningen blev i går, ved et møde med Børne- og Undervisningsministeren, orienteret om nogle af de retningslinjer, som skolerne skal følge ifm. med de yngste elevers tilbagevenden. Bl.a. blev foreningen orienteret om, at kravet om 2 meters afstand ikke vil gælde i undervisningen og i klasselokalet. Foreningen valgte at informere om denne oplysning, selv om retningslinjerne endnu ikke foreligger officielt, da mange skoler på forhånd havde spurgt til afstandskravet i tilfælde af, at de yngste elever måtte komme tilbage i skole.

  Foreningen har altså modtaget visse overordnede informationer, men har ikke alle informationer om retningslinjerne endnu.

  Når der bliver taget politiske beslutninger om restriktioner eller genåbninger, kræver det, at Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen opdaterer retningslinjerne for skolerne. De bliver først formuleret og derefter sendt i lynhøring hos parterne. Herefter offentliggøres de. Denne proces kan tage tid. Så snart at retningslinjerne er offentliggjort, informerer foreningen herom. 

  --

  Orientering d. 1. februar, kl. 20.00

  Vedr. beslutningen om, at de yngste elever kan vende tilbage til skolerne

  Regeringen har besluttet, at de yngste elever fra 0. – 4. klasse kan vende tilbage til skolerne fra mandag d. 8. februar.

  Foreningen har fået oplyst, at også skolernes SFO og klubtilbud kan genåbne.

  Når de yngste elever vender tilbage til skolerne d. 8. februar, vil der gælde de samme retningslinjer som før nedlukningen. Der vil ikke være krav om 2 meters afstand i klasselokalerne, men afstandskravet gælder fortsat på fællesarealer og ifm. pauser. Der skal fortsat være fokus på hygiejne, rengøring m.v.

  Der vil være krav om brug af mundbind for forældre og besøgende i dagtilbud og grundskoler.

  De gældende retningslinjer kan forventes opdateret på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

  Reglerne for nødundervisning, jf. nødbekendtgørelsen, vil fortsat være gældende, og foreningen har fået oplyst, at disse vil komme til at gælde frem til sommerferien.  Dette kommer også til at gælde ungdomsuddannelserne, når disse igen må genåbne.

  Foreningen har fået oplyst, at Ministeriet vil tage initiativ til en information, der tydeliggør retningslinjer og regler for nødundervisning fremadrettet.

  Foreningen opdaterer løbende en nyhed på hjemmesiden, når der kommer væsentlige nye informationer, herunder informationer om retningslinjer. Følg med her

  Kontakt foreningens rådgivere, hvis du har spørgsmål.

  Find Børne- og undervisningsministeriets spørgsmål/svar her

  --

  Orientering d. 28. januar, kl. 18.15

  Vedr. forlængelsen af restriktionerne på skoleområdet 

  Regeringen har besluttet at forlænge de gældende restriktioner for at stoppe smittetrykket med COVID-19, herunder alle restriktioner på skoleområdet.

  Restriktionerne forlænges frem til d. 28. februar 2021.

  Det oplyses dog, at sundhedsmyndighederne arbejder på at finde ud af, hvad konsekvenserne vil være, hvis man bl.a. vælger at lade elever komme tilbage i skole.

  Foreløbigt må ingen elever på grundskoler og ungdomsuddannelser komme fysisk på skolerne, men skal modtage nødundervisning som fjernundervisning og/eller virtuel undervisning. Dette gælder fortsat også for elever på skoler med kosttilbud.

  Skolerne skal fortsat være opmærksomme på at foretage en løbende vurdering af, hvilke elever, der ikke kan forventes at få den fornødne hjælp i hjemmet. Skolerne skal, jf. Nødbekendtgørelsen, gennem daglig kontakt sikre sig, at der gives ekstra støtte til de børn og unge som ikke får eller ikke kan forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet til undervisningen. Skolerne skal ligeledes være opmærksomme på at foretage en løbende vurdering af, hvilke elever, der skal være fysisk på skolen, fordi de har særlige behov eller er særligt sårbare.

  På baggrund af en individuel vurdering kan visse elever komme fysisk på skolerne og modtage nødpasning. For alle andre elever skal skole, SFO og klubtilbud holdes lukket.

  Daginstitutioner holdes fortsat åbne.

  De seneste retningslinjer for henholdsvis grundskoler, skoler med kostafdeling samt ungdomsuddannelser, der pt. er gældende frem til den 7. februar, må nu forventes at komme til at gælde frem til d. 28. februar. De er tilgængelige på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

  Foreningen opdaterer løbende en nyhed på hjemmesiden, når der kommer væsentlige nye informationer, herunder informationer om nye retningslinjer. Følg med her

  Kontakt foreningens rådgivere, hvis du har spørgsmål.

  Find Børne- og undervisningsministeriets spørgsmål/svar her

  --

   Historisk:
  Orienteringer fra perioden 1. december 2020 - 18. januar 2021

  Orientering d. 18. januar, kl. 11.30

  Undervisning på de gymnasiale uddannelser:

  SRP

  Skolerne får mere fleksible rammer for, hvornår eleverne kan skrive de store skriftlige opgaver i 3.g, Studieretningsprojekt på stx og Studieområdeprojekt på hhx/htx.

  Under normale omstændigheder skal skriveperioden placeres mellem 1. marts og 15. april, men perioden udvides så opgaven kan placeres mellem slutningen af januar og begyndelsen af maj. Dette giver gymnasierne mulighed for at udnytte perioder, hvor de eventuelt måtte være lukkede for fysisk fremmøde, til skriveperioder, hvor eleverne fordyber sig, og hvor de også normalt ville arbejde mere hjemme.

  Eksperimenter i laboratorieundervisningen

  Det bliver nu muligt for skolerne at gennemføre eksperimenter i laboratorieundervisningen virtuelt. Normalt skal eksperimenter gennemføres ved fysisk fremmøde i gymnasiernes laboratoriefaciliteter, men grundet nedlukningerne er det nødvendigt at åbne for, at eleverne kan få gennemgået eksperimenterne virtuelt, mens de sidder hjemme. 

  Læs mere på BUVM spørgsmål / svar her

  --

  Orientering d. 14. januar, kl. 16.00

  Retningslinjer gældende fra d. 14. januar og til den 7. februar 2021. Find dem her

  --

  Orientering d. 13. januar, kl.19.20

  Regeringen har besluttet at fastholde de gældende restriktioner for at stoppe smittetrykket med COVID-19, herunder alle restriktioner på skoleområdet.

  Restriktionerne forlænges frem til foreløbigt d. 7. februar 2021.

  Ingen elever på grundskoler og ungdomsuddannelser må komme fysisk på skolerne, men skal modtage fjernundervisning. Dette gælder også elever på skoler med kosttilbud. Der skal fortsat være stort fokus på sårbare elever, der skal kunne komme fysisk på skolerne. 

  På baggrund af en individuel vurdering kan visse elever, jf. retningslinjerne, komme fysisk på skolerne og modtage nødundervisning eller nødpasning. For alle andre elever skal skole, SFO og klubtilbud holdes lukket.

  Daginstitutioner kan holdes åbne, dog kan de dimensioneres, hvis de sundhedsfaglige retningslinjer ikke kan overholdes.

  De seneste retningslinjer for henholdsvis grundskoler, skoler med kostafdeling samt ungdomsuddannelser, gældende fra d. 11. januar, må forventes at blive udvidet til at gælde til og med den 7. februar. De er tilgængelige på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

  Kontakt foreningens rådgivere, hvis du har spørgsmål.

  Find Børne- og undervisningsministeriets spørgsmål/svar her

  --

  Orientering d. 12. januar, kl. 8.15

  Nye retningslinjer for henholdsvis grundskoler, skoler med kostafdeling samt ungdomsuddannelser gældende fra d. 11. januar og til og med foreløbigt d. 17. januar 2021 er tilgængelige på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her

  --

  Orientering d. 4. januar, kl. 12.45

  Få et samlet overblik over retningslinjer og vejledninger fra Børne- og undervisningsministeriet om COVID-19-situationen, herunder de skærpede retningslinjer gældende til foreløbigt d. 17. januar 2021 her

  Find Børne- og undervisningsministeriets spørgsmål/svar her

  Vedr. nødpasning

  Elever i grundskolen må under de nuværende restriktioner ikke modtages fysisk på skolen eller i SFO, klubtilbud m.v. og skal derfor modtage nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse. På baggrund af en individuel vurdering kan visse elever komme fysisk på skolen og modtage nødundervisning eller pasning.

  Elever, der møder fysisk på skolen må forventes at modtage undervisning i lighed med deres klassekammerater, der modtager fjernundervisning.

  Af Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer og spørgsmål/svar fremgår følgende vedr. kriterier for nødpasning:

  Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte barnets eller den unges trivsel og tryghed.

  Skolens bestyrelse fastsætter rammerne for nødpasningen og herunder kriterier for udvælgelse af børn og unge, der tilbydes nødpasning. Skolens kriterier for tilbud om nødpasning skal omfatte:

  1. Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.- 4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller er selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.
  2. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

  Ad. 1. Elever, der ikke kan komme i betragtning til nødpasning, er f.eks. børn, hvis forældre er hjemsendt, men ikke kan arbejde hjemmefra. Det kan bl.a. være forældre, der er ansat på nedlukkede arbejdspladser i servicesektoren, liberale serviceerhverv samt i detailhandlen.

  Ad. 2. Denne mulighed gælder for elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, f.eks. fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.

  Skolen skal ved opsøgende indsats sikre, at forældrene sikrer, at eleven jf. ovenstående om nødvendigt deltager i nødpasning.

  Hvis skolen på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal skolen prioritere børn og unge omfattet af punkt 2 og børn under 10 år, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi, undervisning, pasning, den offentlige administration eller transport- og forsyningsvirksomheder.

  --

  Orientering d. 4. januar, kl. 10.40

  Få et samlet overblik over retningslinjer og vejledninger fra ministeriet om COVID-19-situationen, herunder de skærpede retningslinjer gældende til foreløbigt d. 17. januar 2021 her

  --

  Orientering d. 30. december, kl. 13.00

  Elever på grundskoler og ungdomsuddannelser, herunder elever på skoler med kostafdelinger, er hjemsendt frem til og med den 17. januar 2021. Eleverne skal modtage fjernundervisning.

  Sårbare børn og unge er fra den 4. januar 2021 fortsat undtaget fra hjemsendelse. De kan således møde frem i både skolen og SFO/klub. Desuden kan elever i 0.-4. klasse fra samme dato møde frem til fysisk nødundervisning og –pasning, hvis det er nødvendigt for, at deres forældrene kan passe deres arbejde.

  Dagtilbud mv. holdes fortsat åbne. Forældre, der har mulighed for det, kan dog overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode. Det kan f.eks. være forældre, der selv er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra.

  Da der alene er tale om en opfordring til at holde børn hjemme, hvis muligt, har forældre ikke krav på at få deres forældrebetaling tilbagebetalt.

  Udmeldingen om aflysning af folkeskolens prøver, gymnasiale prøver m.fl. frem til 31. januar gælder fortsat. Der henvises Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar vedr. prøver og eksamener:

  For grundskolen: Link

  For de gymnasiale uddannelser: Link

  --

  Orientering d. 29. december, kl. 19.25

  Regeringen har besluttet at fastholde de gældende restriktioner for at stoppe smittetrykket med COVID-19.

  Restriktionerne iværksat d. 21. december 2020 forlænges frem til foreløbigt d. 17. januar 2021.

  Ingen elever på grundskoler og ungdomsuddannelser må komme fysisk på skolerne, men skal modtage fjernundervisning. Dette gælder også elever på skoler med kosttilbud. Der skal ligeledes, som ved tidligere hele eller delvise nedlukninger af skolerne, være fokus på sårbare elever, der fortsat skal kunne komme fysisk på skolerne. 

  SFO og klubtilbud skal holdes lukket, men der skal foranstaltes nødpasning. Der forventes at komme flere informationer vedr. rammerne for nødpasning.

  Daginstitutioner kan holdes åbne, dog skal de dimensioneres, hvis de sundhedsfaglige retningslinjer ikke kan overholdes.

  Vi forventer at få mere information om de opdaterede retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet. Se nyheder fra Børne- og Undervisningsministeriet her

  --

  Orientering d. 19. december, kl. 11.30

  Prøver og eksamener aflyses frem til d. 31. januar

  Børne- og Undervisningsministeriet meddeler, at Regeringen har besluttet at aflyse bl.a. folkeskolens prøver og gymnasiale prøver, (stx, htx, hhx hf, hf-enkeltfag, GSK og gymnasiale fag på eux) fra den 21. december 2020 til den 31. januar 2021.

  For de prøver, der aflyses, gælder det, at der som hovedregel afgives en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter. Aflysning af prøverne får dermed ikke betydning for elevernes eksamensbevis.

  Læs nyheden på uvm.dk her

  Skole/uddannelsesinstitution

  Prøver aflyses og erstattes af afsluttende standpunktskarakterer, der ophøjes til prøvekarakterer 

  Folkeskolens prøver

  X

  Gymnasiale prøver (stx, htx, hhx hf, hf-enkeltfag, GSK og gymnasiale fag på eux)

  X

  Skærpede retningslinjer offentliggjort

  Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort de skærpede retningslinjer gældende til 3. januar 2021. Læs de skærpede retningslinjer her:

  Skærpede retningslinjer for grundskoler i hele landet pr. 21. december 2020 (pdf)

  Skærpede retningslinjer for efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler i hele landet pr. 21. december 2020 (pdf)

  Skærpede retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser i hele landet pr. 21. december 2020 (pdf)

  Find alle ovenstående skærpede retningslinjer, de almindelige retningslinjer samt vejledninger på uvm.dk  her

  Justerede retningslinjer for dagtilbud

  Retningslinjer for dagtilbud er blevet justeret med blandt andet præciseringer af dimensionering, og hvad der anbefales i hente-/bringe-situationer. Samtidig har Børne- og undervisningsministeren besluttet, at dagtilbudsområdet undtages for at skulle indberette dimensionering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for at lette sagsgange.

  Læs de justerede retningslinjer her:

  Retningslinjer for dagtilbud (pdf)

  --

  Orientering d. 18. december, kl. 19.30

  Børne- og Undervisningsministeriet meddeler, at Regeringen har besluttet at aflyse folkeskolens prøver, gymnasiale prøver, (stx, htx, hhx hf, hf-enkeltfag, GSK og gymnasiale fag på eux) og prøver i avu, fvu, FGU samt visse prøver på erhvervsuddannelserne fra den 21. december 2020 til den 31. januar 2021. Det sker efter dialog med sundhedsmyndighederne, interessenterne og med Folketingets partier.

  For de prøver, der aflyses, gælder det, at der som hovedregel afgives en afsluttende standpunktskarakter, der ophøjes til prøvekarakter. Aflysning af prøverne får dermed ikke betydning for elevernes eksamensbevis.

  Læs nyheden på uvm.dk her

  --

  Orientering d. 16. december, kl. 18.30

  Regeringen har besluttet, at der skal yderligere tiltag til for at stoppe smittetrykket med COVID-19.

  Nye restriktioner betyder, at også elever fra 0. – 4. klasse hjemsendes til fjernundervisning fra d. 21. december til d. 3. januar, for så vidt at skolen ikke er ferielukket for undervisning i perioden.

  Der skal, som ved tidligere hele eller delvise nedlukninger af skolerne, være fokus på sårbare elever, der fortsat skal kunne komme fysisk på skolerne. Almindelige kostelever, der ikke kan betragtes som sårbare, skal ligeledes sendes hjem, dog med undtagelse af udenlandske elever.

  SFO og klubtilbud skal lukkes, men der skal foranstaltes nødpasning.

  Daginstitutioner holdes åbne, dog skal de dimensionere, hvis de sundhedsfaglige retningslinjer ikke kan overholdes. Grupper af børn må ikke blandes.

  Der kan planlægges en glidende tilbagevenden fra d. 3. januar og indtil d. 10. januar 2021 for samtlige elever, hvor skolerne fleksibelt og løbende kan tage imod eleverne. Det betyder, at skolerne ikke nødvendigvis skal planlægge med fuld tilbagevenden til normal skolegang for alle elevgrupper lige efter juleferien, men kan tilpasse tempoet til de lokale forhold.

  Vi forventer at få bekræftet betydningen af ovenstående udmeldinger ved møde med Børne- og Undervisningsministeriet. Foreningen opdaterer løbende denne nyhed på hjemmesiden, hvor nye informationer kan findes.

  Orientering d. 16. december, kl. 14.00

  I lyset af den fortsat stigende smitteudvikling har Regeringen besluttet, at de restriktioner, der blev udmeldt på Børne- og Undervisningsområdet torsdag den 10. december, udvides til at omfatte alle landets kommuner fra og med 16. december 2020, kl. 16.00.

  Følgende restriktioner og anbefalinger gælder:

  • Elever fra 5.-10. klasse i grundskolen og elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser sendes hjem. Skoler og uddannelsesinstitutioner gennemfører nødundervisning i form af fjernundervisning
  • Sårbare grupper er undtaget, det gælder f.eks. elever i specialundervisning og ungdomsskolens heltidsundervisning, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov samt elever omfattet af krav om sprogprøver efter konkret vurdering. Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser undtages også
  • Endvidere undtages elever i ASF-klasser og elever på STU, TAMU, FGU samt voksne der modtager specialundervisning
  • Uddannelser, der har særlig samfundsmæssig betydning (eksempelvis certifikatuddannelser), kan fortsat gennemføres
  • Prøver og eksaminer skal som udgangspunkt gennemføres som normalt inden for de gældende sundhedsfaglige retningslinjer
  • Det anbefales, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester
  • Efterskoler og frie fagskoler i hele landet kan ikke påbegynde korte kurser over julen.

  Tiltagene vil gælde fra og med onsdag den 16. december 2020 til og med den 3. januar 2021. For at give tid til at omstille sig for skoler og uddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område kan der dog ske en glidende overgang til fremmødeundervisning til og med den 10. januar 2021. Muligheden for glidende overgang til fremmødeundervisning gælder kun for skoler og institutioner, der har haft elever hjemsendt, og i så fald kun for hjemsendte elever.

  Læs publikationen "Udvidelse af skærpede tiltag til hele landet" (pdf) på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.

  Læs  Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål og svar om de skærpede restriktioner.

  --

  Orientering d. 15. december, kl. 17.30

  Alle landets kommuner bliver nu ramt af de skærpede restriktioner for at forhindre yderligere smittespredning med COVID-19.

  Fra i morgen, d. 16. december, kl. 16.00, underlægges samtlige af landets kommuner - og dermed samtlige medlemsskoler - den delvise nedlukning. Restriktionerne gælder foreløbigt frem til og med d. 3. januar 2021.

  Alle elever fra og med 5. klasse og til og med 10. klasse i grundskolerne, samt elever på ungdomsuddannelserne, skal hjemsendes til fjernundervisning. Der skal, som ved tidligere hele eller delvise nedlukninger af skolerne, være fokus på sårbare elever, der fortsat skal kunne komme fysisk på skolerne. Kostelever er ikke omfattet af restriktionerne.

  Der planlægges en glidende tilbagevenden fra d. 3. januar og indtil d. 10. januar 2021, hvor skolerne fleksibelt og løbende kan tage imod eleverne. Det betyder, at skolerne ikke nødvendigvis skal planlægge med fuld tilbagevenden til normal skolegang for alle elevgrupper lige efter juleferien, men kan tilpasse tempoet til de lokale forhold.

  Børnehaveklasser og til og med 4. klasser skal fortsat møde i skole og modtage fysisk undervisning.

  SFO og klub kan fortsætte for elever til og med 4. klasse.

  Dagtilbud er ikke omfattet af restriktionerne, men dagtilbud kan dimensioneres på baggrund af eventuel personaleknaphed grundet sygdom/test.

  De berørte skoler kan trække på alle erfaringer om regler og rammer fra forårets hele og delvise nedlukning, både i forhold til gennemførelse af undervisning og øvrige sundhedsmæssige foranstaltninger.

  Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør retningslinjer for skoler under den delvise nedlukning. Find dem på denne side på UVM.dk 

  --

  Orientering d. 10. december, kl. 17.00

  Der har været udfordringer med de til skolerne tilsendte links med Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for skoler, der er særligt berørt af restriktioner (den delvise nedlukning). 

  denne side på UVM.dk kan man finde gældende retningslinjer for skoler, der er berørt af den delvise nedlukning og ligeledes de gældende retningslinjer for skoler, der ikke ligger i de 69 berørte kommuner.

  --

  Orientering d. 10. december, kl. 15.00

  Det var desværre forventeligt, at der var flere kommuner - og dermed flere medlemsskoler, der ville blive ramt af skærpede restriktioner for at forhindre yderligere smittespredning med COVID-19. Fra fredag d. 11. december, kl. 16.00, vil yderligere 31 kommuner gå i en delvis nedlukning. Restriktionerne gælder som for de øvrige 38 kommuner foreløbigt frem til og med d. 3. januar 2021.

  Restriktioner gælder fremadrettet skoler i de 69 kommuner i Region Hovedstaden (dog ikke Bornholm), kommuner i hele Region Sjælland, kommuner i hele Region Midtjylland samt Aalborg, Odense, Vejle, Fredericia og Middelfart.

  Efterskoler og kostskoler er IKKE omfattet af restriktionerne.

  Elever fra og med 5. klasse og til og med 10. klasse i grundskolerne, samt elever på ungdomsuddannelserne, hjemsendes til fjernundervisning. Der skal, som ved tidligere hele eller delvise nedlukninger af skolerne, være fokus på sårbare elever, der fortsat skal kunne komme fysisk på skolerne. 

  Der planlægges en glidende tilbagevenden fra d. 3. januar og indtil d. 10. januar, hvor skolerne fleksibelt og løbende kan tage imod eleverne. Det betyder, at skolerne ikke nødvendigvis skal planlægge med fuld tilbagevenden til normal skolegang for alle elevgrupper lige efter juleferien, men kan tilpasse tempoet til de lokale forhold.

  Børnehaveklasser og til og med 4. klasser skal fortsat møde i skole og modtage fysisk undervisning.

  SFO og klub kan fortsætte for elever til og med 4. klasse.

  Dagtilbud er IKKE omfattet af de nye tiltag, men dagtilbud kan dimensioneres på baggrund af eventuel personaleknaphed grundet sygdom/test.

  De berørte skoler kan trække på alle erfaringer om regler og rammer fra forårets hele og delvise nedlukning, både i forhold til gennemførelse af undervisning og øvrige sundhedsmæssige foranstaltninger.

  Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort retningslinjerne for skoler, der er særligt berørt af restriktioner (den delvise nedlukning):

  Retningslinjer for grundskolerne i de berørte kommuner

  Retningslinjer for ungdomsuddannelserne i de berørte kommuner

  Retningslinjer for skoler med kostafdelinger i de berørte kommuner

  For skoler i resten af landets kommuner gælder fortsat disse retningslinjer:

  Retningslinjer for grundskoler og ungdomsuddannelser

  Retningslinjer for skoler med kostafdeling

  Retningslinjer for dagtilbud

  --

  Orientering d. 9. december, kl. 9.00

  Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort retninglinjerne for skolerne i de 38 kommuner, der er særligt berørt af restriktioner:

  Retningslinjer for grundskolerne i de 38 kommuner

  Retningslinjer for ungdomsuddannelserne i de 38 kommuner

  Retningslinjer for skoler med kostafdelinger i de 38 kommuner

  For skoler i resten af landets kommuner gælder fortsat disse retningslinjer:

  Retningslinjer for grundskoler og ungdomsuddannelser

  Retningslinjer for skoler med kostafdeling

  Retningslinjer for dagtilbud

  --

  Orientering d. 8. december, kl. 16.15

  Foreningen blev i går orienteret om, at der skal ikke gennemføres idræts- og musikundervisning for 0. til 4. klasse i de 38 kommuner, der rammes af omfattende restriktioner fra i morgen d. 9. december. Foreningen har nu fået oplyst, at det er en fejl. Idræts- og musikundervisningen kan gennemføres for 0. - 4. klasse, men naturligvis under de gældende retningslinjer, som skolerne hele tiden har fulgt i disse fag. 

  Vi beklager for vores part, at denne fejl er opstået og beklager ligeledes de gener, den har allerede har medført på skolerne.

  --

  Orientering d. 7. december, kl. 18.00

  Der har desværre i dagens løb været uklarhed om, hvilke COVID-19-restriktioner, der kommer til at gælde for skoler med kostafdeling mv. i de 38 berørte kommuner. Børne- og Undervisningsministeriet har her til aften meddelt følgende:

  • Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler kan fortsat bo på og modtage undervisning på deres skoler under hensynstagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger.
  • Elever på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser kan fortsat bo på skolen. Uddannelsesinstitutionen kan vælge at overgå til fjernundervisning for kost- og skolehjemselever.

  --

  Orientering d. 7. december, kl. 12.30

  (Redigeret d. 8. december iht. ovenstående nyheder)

  Regeringen har besluttet at indføre omfattende restriktioner for at mindske smitten med COVID-19. Restriktionerne får stor betydning for skoler og ungdomsuddannelser i foreløbigt 38 kommuner:

  Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg, Aarhus 

  Restriktionerne gælder fra og med onsdag d. 9. december.

  Foreningen har fået oplyst, at elever fra og med 5. klasse og til og med 10. klasse i grundskolerne, samt elever på ungdomsuddannelserne, hjemsendes til fjernundervisning. Der er altså ikke tale om tidlig juleferie. Der skal, som ved tidligere hele eller delvise nedlukninger af skolerne, være fokus på sårbare elever, der fortsat skal kunne komme fysisk på skolerne. 

  Børnehaveklasser og til og med 4. klasser skal fortsat møde i skole og modtage fysisk undervisning.

  SFO og klub kan fortsætte for elever til og med 4. klasse.

  Dagtilbud er IKKE omfattet af de nye tiltag, men dagtilbud kan dimensioneres på baggrund af eventuel personaleknaphed grundet sygdom/test.

  De berørte skoler overgår de facto til nødundervisning, hvilket betyder, at undervisningen ikke lever op til normale krav jf. lovgivning og målrammer.

  Prøver og eksamener aflyses ikke, for så vidt at de kan gennemføres under hensyn til retningslinjerne. Censorer kan fortsat fungere på tværs af landet.

  De berørte skoler kan trække på alle erfaringer om regler og rammer fra forårets hele og delvise nedlukning, både i forhold til gennemførelse af undervisning og øvrige sundhedsmæssige foranstaltninger.

  Restriktionerne gælder som nævnt fra og med på onsdag d. 9. december og foreløbigt til og med d. 3. januar. Der planlægges en glidende tilbagevenden fra d. 3. januar og indtil d. 10. januar, hvor skolerne fleksibelt og løbende kan tage imod eleverne. Det betyder, at skolerne ikke nødvendigvis skal planlægge med fuld tilbagevenden til normal skolegang for alle elevgrupper lige efter juleferien, men kan tilpasse tempoet til de lokale forhold.

  --

  Orientering d. 3. december, kl. 16.00

  Regeringen har besluttet, at der skal indføres en række nye tiltag på undervisningsområdet for kommuner i hovedstadsområdet. Tiltagene kommer nu til at gælde for 18 kommuner, idet Helsingør kommune nu også indbefattes.

  Tiltagene vil gælde fra den 7. december 2020 og foreløbigt indtil den 2. januar 2020.

  Tiltagene gælder altså for kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Helsingør, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

  Se initiativerne regler og anbefalinger i orienteringen fra 1. december længere nede i artiklen.

  Skoler kan overgå til nødundervisning uden indberetning

  Skoler og institutioner i de berørte kommuner vil kunne blive nødt til at overgå til nødundervisning som følge af de nye tiltag. Skoler og uddannelsesinstitutioner i de berørte kommuner skal ikke foretage indberetning og begrunde iværksættelse af nødundervisning til STUK i resten af 2020.

  Der er ikke nye anbefalinger og restriktioner for SFO

  Der er ikke lavet nye anbefalinger og restriktioner for SFO, fritids- og klubtilbud i de omfattede kommuner.

  For SFO, fritids- og klubtilbud gælder således de hidtil gældende retningslinjer (pdf).

  Prøver og eksamener

  Prøver, eksamener m.v. kan tilrettelægges med tværgående sammensætning, hvis sådanne almindeligvis tilrettelægges på denne måde. Skolen skal dog bestræbe sig på, at prøver, eksamener m.v. så vidt muligt gennemføres uden tværgående sammensætning.

  Spisesituationer

  Det anbefales, at eleverne alene spiser sammen med deres stamklasse. Det anbefales også, at eleverne ikke spiser i fællesarealer

  Elever på skoler med kostafdeling må gerne spise i spisesalen, men det anbefales, at familiegruppen udgør elevernes faste spisegruppe, og at eleverne har faste pladser ved måltiderne.

  Det anbefales endvidere, at maden serveres enten som portionsanretninger eller ved bordene. Buffeter bør betjenes af personale eller få udvalgte elever.

  Samtidig anbefales det, at borde og stolerygge aftørres med sæbevand efter hvert måltid.

  --

  Orientering d. 1. december, kl. 18.15

  Ekstra indsats for at forebygge smitte på skoler og uddannelser i Storkøbenhavn

  Den stigende smitte med COVID-19 i Storkøbenhavn har i dag fået myndighederne til at sætte ind med ekstra smitteforebyggende tiltag, ud over de gældende anbefalinger. Disse tiltag påvirker også grundskoler og ungdomsuddannelser.

  De nye tiltag har virkning fra den 7. december 2020. Det er endnu ikke besluttet, hvornår de udløber.

  Følgende kommuner er omfattet af de nye tiltag:

  Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

  Regler

  De nye initiativer indebærer følgende nye regler:

  Forbud mod undervisning på tværs af stamklasser i grundskolen, kombineret med mulighed for nødundervisning i form af fjernundervisning i de ældste klasser.

  Undervisningen skal udelukkende foregå i stamklasser, hvilket alt andet lige vil kræve flere lokaler og flere ressourcer, når den samme undervisning skal gennemføres for flere og mindre hold. Skolerne har derfor mulighed for at overgå til nødundervisning, og som led i denne nødundervisning etablere fjernundervisning for skolens ældste klasser.

  Anbefalinger

  De nye initiativer indebærer følgende anbefalinger:

  • Anbefaling om fortsat fokus på ikke at gennemføre aktiviteter på tværs af klasser mv. (både undervisning og andre aktiviteter) på ungdomsuddannelser. Dette vil i nogle tilfælde indebære overgang til nødundervisning.
  • Anbefaling om aflysning af undervisning i fag i ungdomsuddannelser, hvor der er stor risiko for dråbesmitte, f.eks. idræt og musik, og hvor undervisningen kan udskydes. Undtaget er fag, der afsluttes. Dette vil i nogle tilfælde indebære overgang til nødundervisning.
  • Anbefaling om, at spisning i grundskole, ungdomsuddannelser foregår klassevis og ikke i fælles arealer.
  • På alle grundskoler og ungdomsuddannelser mv. bør der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstand mv.
  • Der bør på alle skoler og uddannelsesinstitutioner være særligt personale, som hjælper med at opretholde smitteforebyggende foranstaltninger.
  • Det anbefales, at der er fokus på dialog med udskolingsklasser i grundskolen og med elever på ungdomsuddannelser om at være ung under COVID-19, herunder om hvordan man kan skabe fællesskaber samtidig med, at anbefalinger og restriktioner overholdes.

  Prioritering af elever i forhold til fremmøde

  I det omfang, at anbefaling om at minimere kontakt på tværs af klasser i ungdomsuddannelser samt aflysning/udskydelse af visse fag på ungdomsuddannelserne betyder, at ikke alle elever kan undervises ved fremmøde, bør følgende elever prioriteres ved fremmøde: Elever på STU, TAMU, FGU, ASF-klasser, elever i specialundervisning samt sårbare elever.

  Deltagelse i undervisning kan trods forbud mod undervisning på tværs af stamklasser i grundskolen mv. gennemføres som hidtil, herunder ved fremmøde for sårbare grupper.

   

  Kontakt foreningens rådgivere, hvis du har spørgsmål.

  Arkiv