Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

#FPnyt nr. 5 om mundtlig censur, afprøvning af elevernes IT hjælpemidler, deadline for booking i testogprøver.dk, udtræk, generalprøve, øveprøver og optagelsesprøver til gymnasiale uddannelser

  4. marts 2020
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Tjek mundtlig beskikket censur

  Alle skoler har nu fået tilsendt en mail med oplysning om, hvorvidt skolen får besøg af en mundtlig beskikket censor Mailen er sendt til skolens mailadresse samt eventuelt prøveansvarlig. Hvis skolen på nuværende tidspunkt ikke har modtaget en mail om mundtlig beskikket censur, skal skolen straks kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på med angivelse af mundtlig censur i emnefeltet. Læs mere om mundtlig censur på uvm.dk/ fp under retningslinjer ved mundtlige prøver samt evaluering og bedømmelse og censur.

   

  Afprøv elevernes IT-hjælpemidler

  Hvis skolen har elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår, er det vigtigt i god tid forud for prøven at afprøve, om elevens hjælpemidler fungerer. Læs mere og se online-guiden til afprøvning af it-hjælpe-midler på uvm.dk/test-it.

   

  Ny frist for at booke elever til prøve i testogprøver.dk

  Ved de skriftlige prøver i maj 2020 er der indført en frist for booking i testogprøver.dk. Fristen er den 17. april 2020. Alle skoler skal inden denne dato have foretaget eller justeret alle bookinger, så de svarer præcis til den prøveafvikling, som skolen skal foretage.

   

  Opgavesæt fra maj 2017 er fjernet fra Materialeplatformen

  Hvert år udarbejdes der forcensur på de skriftlige prøver til brug for omregning til karakter. Til dette formål anvender de skoler, der er med i forcensuren, opgavesæt fra maj 2017. For at opnå, at forcensuren forløber så sikkert som muligt, er flere opgavesæt fra maj 2017 fjernet fra Materialeplatformen. Skoler kan fortsat anvende øvrige års opgavesæt fra Materialeplatformen.

   

  Generalprøve den 24. marts 2020

  Som forberedelse til generalprøven vil der fra den 5. marts 2020 være en hjemmeside på uvm.dk/fp, der beskriver de forhold, der vil gøre sig gældende til generalprøven.

  Øveprøver i skoleåret 2020/2021

  Efter en vellykket afholdelse af øveprøver i januar 2020, har STUK og STIL besluttet, at øveprøverne gentages i januar 2021. Tidspunktet for øveprøverne bliver 11.-15. januar 2021 (uge 2) og 18.-22. januar 2021 (uge 3). Det bliver opgavesæt fra maj 2020, der bliver stillet til rådighed i begge uger. Øveprøverne i 2021 vil forløbe på samme vis som øveprøverne i 2020. Mere information følger.

   

  Ændringer af elevtal til prøverne

  Såfremt I har ændringer i elevantallet til folkeskolens prøver, kan vejledningen til ”Ændring af godkendte blanketter til folkeskolens prøver” tilgås via dette link under ”Vejledninger til prøvetilmelding”.

   

  Optagelsesprøven til gymnasiale uddannelser

  Det er besluttet at indføre en tidlig optagelsesprøve til gymnasial uddannelse, der afholdes den 29. april 2020, og som kun er for ansøgere, hvor det allerede på dette tidspunkt kan afgøres, at de ikke har retskrav på optagelse. Det drejer sig blandt andet om elever fra prøvefrie skoler, der ikke har taget 9. klasse-prøverne, eller elever, der ikke følger undervisning i 2. fremmedsprog. Det er ansøgergymnasierne, der står for at indkalde de pågældende ansøgere til optagelsesprøven. Der kan læses mere om optagelsesprøven på uddannelsesguiden og på BUVM’s side for optagelsesprøven, hvor der også er link til tidligere optagelsesprøver.
  Der afholdes fire optagelsesprøver på følgende dage:

  · onsdag den 29. april

  · fredag den 12. juni

  · mandag den 29. juni

  · tirsdag den 4. august

  FP5 kalender

  Arkiv