Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny overenskomst indgået med HK

  2. maj 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Det er en glæde at kunne offentliggøre, at den første tiltrædelsesoverenskomst mellem HK/Privat og Aftaleenheden (herunder Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier) er indgået.

  Overenskomsten omfatter kontorpersonale, der helt - eller i overvejende grad - er beskæftiget med administrativt arbejde og er ansat ved frie grundskoler og/eller private gymnasiale uddannelser.

  Skolernes tiltrædelse

  Det er foreningens håb, at overenskomsten vil blive modtaget positivt af såvel skolernes ledelser og bestyrelser som af medarbejderne, således at en tiltrædelse vil blive overvejet.

  Skolen tiltræder overenskomsten, ved at skolens bestyrelse fremsender en underskrevet fuldmagt vedrørende tilslutningen til overenskomsten til foreningen Danmarks Private Skoler ().

  Ikrafttrædelse og aftaletekst

  Overenskomsten trådte i kraft pr. 1. april 2019 og er gældende i en 2-årig periode indtil den 31. marts 2021.

  Så snart overenskomsten foreligger på tryk, vil den blive fremsendt direkte til skolerne. Ind til da vil overenskomsten kunne findes her: OK_Aftaleenheden2019.pdf

  For spørgsmål vedr. overenskomsten kontakt:

   Download overenskomsten her:

  Helt billede

  OK_Aftaleenheden2019.pdf
  Heidi Andersen

  Heidi Andersen

  Konsulent

  3330 7934
  2085 4697

  Send sikker mail til Heidi. Klik her

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Overenskomstvaretagelse
  • Ferieregler
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesbreve


  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter

  Arkiv