Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skoler med 10 – 34 ansatte

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Skoler med arbejdsmiljøorganisation (10 – 34 ansatte)

  Etablering af arbejdsmiljøorganisation

  På skolermed 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed foregå i en arbejdsmiljøorganisation.

  Arbejdsmiljøorganisationen omfatter alle ansatte på skolen.

  Alle ansatte, der ikke er virksomhedsledere eller arbejdsledere, medregnes.

  Arbejdsmiljøorganisation i 1. niveau

  På skoler med 10 - 34 ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation i 1. niveau.

  Arbejdsmiljøorganisationen består af 1 eller flere arbejdsledere og 1 eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand. Formanden skal kunne handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål.

  Der skal være mindst det samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen.

  Hvis et eller flere medlemmer ikke er til stede, varetager de tilstedeværende arbejdsmiljøorganisationens opgaver. Foranstaltninger, der er truffet i medlemmers fravær, skal hurtigst muligt meddeles disse.

  En arbejdsmiljøorganisation i 1. niveau skal varetage både de strategiske, dvs. overordnede opgaver, og de operationelle, dvs. daglige opgaver.
   
   
  Årlig arbejdsmiljødrøftelse

  På skolermed arbejdsmiljøorganisation skal arbejdsgiveren hvert år i samarbejde med medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, hvor deltagerne

  1. tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år,

  2. fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller,

  3. vurderer, om det foregående års mål er nået og

  4. fastlægger mål for det kommende års samarbejde.

  Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.

   Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent. Gymnasieområdet

  3330 7925