Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Regler og lovgivning

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Love

  1072 - Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - 7. september 2010 - med senere ændringer   

  395 - Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love - 2. maj 2016  

  426 - Lov om elektroniske cigaretter m.v. -  18. maj 2016  

  356 - Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder - 9. april 2013

  442 - Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med certifikat - med senere ændringer (gælder for certifikater opnået inden den 1. november 2013)

  896 - Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet - 24. august 2004

  286 - Lov om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet - 24. april 1996


  512 - Lov om røgfri miljøer - 6. juni 2007

  256 - Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. - 25. marts 2011

  1262 - Lov om produktsikkerhed - 16. december 2009   

  At-vejledninger, At-anvisninger og At-meddelelser

  At-vejledninger, At-anvisninger og At-meddelelser beskriver, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, arbejdsmiljøorganisationerne eller andre, men vejledningerne bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. At-anvisninger og At-meddelelser vil efterhånden blive afløst af At-vejledninger.

  Tekniske forskrifter

  Tekniske forskrifter

  At-cirkulæreskrivelser og At-interne instrukser

  At-cirkulæreskrivelser og At-interne instrukser er instrukser til Arbejdstilsynets medarbejdere.

   

   

   Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent. Gymnasieområdet

  3330 7925