Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Psykisk arbejdsmiljø

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Psykisk arbejdsmiljø

  Et godt psykisk arbejdsmiljø er med til at forhindre sygdom, fastholde medarbejderne, øge produktiviteten - og så skaber det trivsel blandt medarbejderne.

  Et dårligt psykisk arbejdsmiljø er karakteriseret ved en række psykosociale risikofaktorer som høje krav til arbejdstempo, høje følelsesmæssige krav, vold og trusler om vold, skiftende arbejdstider samt mobning og seksuel chikane.

  Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan bl.a. resultere i stress og udbrændthed. Fysiske symptomer kan være hjertebanken, muskelspændinger og hovedpine. Psykiske symptomer kan være hukommelses- og koncentrationsproblemer, nervøsitet og træthed.

  Håndbog om psykisk arbejdsmiljø

  AT-vejledning om mobning

  Arbejdsbetinget stress

  Høje følelsesmæssige krav

   


  Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø,  står bag hjemmesiden "Arbejdsmiljø i Danmark".
  https://amid.dk

   

  Rasmus Bondo Vester

  Rasmus Bondo Vester

  Fuldmægtig

  3330 7935
  2021 7879

  Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Elever med særlige behov
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ferieregler
  • Barselsregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Arbejdsmiljø
  • Datahåndtering

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)