Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

At "stå mål med"

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Lov om frie grundskoler:

  §1, Stk. 2. Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  At ”stå mål med” betyder bl.a., at elever, der forlader 9. klasse efter at have gået på en af vores skoler, må have fået en uddannelse, der giver dem de samme muligheder, som hvis de havde valgt en anden skoleform. Undervisningen skal give dem de samme muligheder for at erhverve sig viden og færdigheder, og den enkelte elev skal have samme mulighed, som alle andre unge for at gå videre på en ungdomsuddannelse, fx gymnasiet.

  Kontakt  foreningen og få en samtale om betydningen af "Stå mål med-kravet"

  Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  3330 7927
  6077 1719

  Send sikker mail til Simone. Klik her.

  • Kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Projekter og analyser
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Forældre- og elevsager
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser

  Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  3330 7932
  2276 6734

  Send sikker mail til Thomas. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Tjenstlige sager
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Datahåndtering
  • Vedtægter
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Forsikringer