Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Frihed og folkestyre

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Lov om frie grundskoler § 1, stk. 2:

  Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

  Værdier skaber rammer. Derfor ser vores skoler det som en naturlig opgave at synliggøre de værdier, som danner positive fundamenter i skolen og samfundet. Børns meninger bygger på de værdier, som de bevidst eller ubevidst har tilegnet sig, og gennem opvæksten skærper børn og unge deres opmærksomhed på, hvilke grundlæggende værdier vores samfund bygger på.

  Respekt er et nøgleord på vores skoler. Udtrykket respekt indgår eksplicit i mange private skolers værdigrundlag. Respekten gælder imidlertid ikke alene friheds- og menneskerettigheder. Den gennemsyrer alle skolens relationer. Der skal være plads til alle.

  Respekt for andre og deres meninger udvikles. Eleverne lærer, at der i et demokrati er en indbygget sammenhæng mellem flertallets ret til at bestemme og en beskyttelse af mindretallet.

  Eleverne vises, hvordan man opfører sig optimalt, så det er behageligt for alle at være sammen. Det gælder samarbejdsevne og samarbejdsvilje samt empati og indlevelsesevne. Samtidigt er undervisningen med til at udvikle og udfordre eleven til selvstændig stillingtagen, lydhørhed og kritisk sans. De skal lære at være i stand til at diskutere og argumentere for egne synspunkter.

  Undervisningen på vores skoler hviler på respekten for, at skolen er en del af et demokratisk samfund. Dens indhold og form må derfor på samme tid respektere de samfundsmæssigt fastsatte rammer og sikre eleverne kompetencer, som de kan bruge til glæde for både sig selv og omverdenen. Også i skolens og klassens interne relationer er respekt et fundamentalt begreb. Det er i hverdagen, den skal være mærkbar, fx ved at krav, arbejdsformer og opgaver afpasses efter den enkelte elevs forudsætninger, og ved at man i frikvarterer og andre situationer uden direkte voksenstyring viser respekt for hinanden.

      Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  33307927
  60771719

  Send sikker mail til Simone (OBS Under test!!!)


   Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  33307932
  22766734