Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Copydan tekst og node

Skoler kopierer ofte tekster m.m. En aftale med Copydan Tekst & Node giver adgang til kopiering. Skolen skal således ikke indhente tilladelse fra forfattere og udgivere hver gang der kopieres.

En kopiaftale med Tekst & Node giver adgang til at kopiere fra udgivet materiale indenfor visse rammer.
Der kan bl.a. kopieres fra: Bøger, tidsskrifter, aviser, tegneserier, noder, brochurer, internettet.

Der er mellem foreningen og Copydan lavet tilslutningsaftaler for sektoren, som skolen kan tilslutte sig.

Tilslutning sker hos Copydan tekst og node.

Aftaleteksten kan ses her.

Grundskole: https://tekstognode.dk/undervisning/friskoler/

Gymnasium: https://tekstognode.dk/undervisning/gymnasier/

Copydan VISDA (Billeder)

Aftalens omfang:
Aftalen omfatter brug af offentliggjorte isolerede trykte og digitale billeder af både danske og udenlandske kunstnere.

Se nærmere her vedrørende betingelserne for at benytte billeder i undervisningen: Klik her

Tilslutning sker hos Copydan VISDA. Klik her

 

Aftaleteksten kan ses her:

Grundskole: link kommer snart

Gymnasium: link kommer snart

 

 

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Konsulent

3330 7932
2276 6734

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer

 

Læs mere om kopiaftalerne og rammerne for kopiering på www.copydan.dk