Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Det obligatoriske emne: Uddannelse og job

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Uddannelse og job

  Det obligatorikse emne Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er erstattet af emnet Uddannelse og job.

  Eftersom de frie grundskoler skal stå mål med folkeskolens undervisning, er det også nødvendigt for den enkelte skole at udarbejde mål for Uddannelse og job.

  Følges folkeskolens Fælles mål kan en læseplan for emnet uddannelse og job findes her

  Fællesmål kan ses her.

  Følges folkeskolens Fælles mål ikke, skal der på den frie grundskoles hjemmeside fremgå slutmål for emnet Uddannelse og job.

  Undervisningen skal sigte efter, at eleverne opnår en viden om egne ønsker og forudsætninger og forståelse for betydningen af livslang læring. De skal desuden have en viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder, generel forståelse for arbejdsmarkedet, viden om det omgivende samfund og kompetencer til valg af karriere. 

  Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  3330 7927
  6077 1719

  Send sikker mail til Simone. Klik her.

  • Kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Projekter og analyser
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Forældre- og elevsager
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)

  Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  3330 7932
  2276 6734

  Send sikker mail til Thomas. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Tjenstlige sager
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Datahåndtering
  • Vedtægter
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Forsikringer