Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Her finder du skabeloner til ansættelsesbreve samt udvalgte emner fra statens personaleadministrative vejledning. Vi opfordrer skolerne til at kontakte sekretariatet hvis I har spørgsmål.


Find ansættelsesbreve for


Ansættelse på grundskole 

Ansættelsesmanual

Her finde du pjecen "Ansættelse af personale ved frie grundskoler", som er en vejledning til ansættelsesprocdueren.
Manualen er ment som en "checkliste" eller et idékatalog, som skolerne kan bruge i forbindelse med ansættelse af medarbejdere på skolen.

Hent ansættelsesmanualen

Ansættelsesbrev for lærere og børnehaveklasseledere.

Ansættelsesbrev for fastansatte

Ansættelsesbrev for timelønnede

Lokale lønaftaler:

Aftaleskema til funktionstillæg

Aftaleskema til kvalifikationstillæg

Aftaleskema til resultatløn

Aftaleskema til tillidsrepræsentantarbejdet

Lønprotokol

 

Ansættelsesbrev og lønaftaler for ledere.

Ansættelsesbrev for ledere 2019

Aftale om intervalløn for øverste leder - skabelon

Aftale om løn for øvrige ledere - skabelon

Aftale om løntillæg i henhold til bemyndigelsesskrivelse - skabelon

Overgangsværktøj lederløn

 

Aftaleskema for ledere med pensionsoptjening i Lærernes Pension


Ansættelse på gymnasium

Ansættelsesbrev for rektorer

Oplæg til aftale mellem skolens bestyrelse og skolens rektor  

 

 Ansættelsesbrev for øvrige chefer i gymnasiet

Oplæg til aftale for vicerektor samt alle øvrige gymnasieledere med personaleansvar.

 

Ansættelsesbrev for lærere ved gymnasier

Ansættelsesbrev for lærere ansat efter Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Indgået af Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening. Klik her

 Ansættelsesbrev for lærere ansat efter AC-fællesoverenskomsten. Klik her  

 

Resultatlønskontrakter 2019

Børne- og Undervisningsministeriet har den 8. oktober 2019 udsendt bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter for skolens ledere. Bemyndigelsen indeholder ligeledes retningslinier for kontraktens indgåelse, maksimale beløb, afberetningsdeadline m.m.. Bemyndigelsen kan ses her.

Ledere, der har valgt at overgå til ”Aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område”, er IKKE omfattet af nærværende bemyndigelse.

For ledere, der er nyansat eller overgået til ”Aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område” er der udarbejdet følgende vedledning vedrørende resultatløn: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/190815-vejledende-retningslinjer-for-brugen-af-resultatkontrakt-og-bonus.pdf


Gældende for både grundskole og gymnasium

Ansættelsesbrev for pædagogisk personale.

(I henhold til overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden for frie grundskoler)

Ansættelsesbrev BUPL 2018-2021

Beregning af lønanciennitet. I forbindelse med fornyelse af overenskomsten pr. 1. april 2013, er det besluttet anciennitetsindplacering af pædagogiske medarbejdere overgår til skolen. Såfremt der er spørgsmål til fremgangsmåden er I velkomne til at kontakte sekretariatet eller udfylde nedenstående skemat og sende det til sekretatiatet. Anciennitetsskema for pædagogisk personale

 

Ansættelsesbrev for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniskeserviceledere

(I henhold til overenskomst mellem 3F og Aftaleenheden for frie grundskoler)

Ansættelsesbrev 3F 2018-2021

 

Ansættelsesbrev for kontorpersonale 

 (I henhold til overenskomst mellem HK/Privat (forbundet) og Aftaleenheden for frie grundskoler)

Ansættelsesbrev HK 2019-2021

 

 

 Heidi Andersen

Heidi Andersen

Fuldmægtig

33307934
20854697

Send sikker mail til Heidi. Klik her.


 Erik Juul Hansen

Erik Juul Hansen

Chefkonsulent. Gymnasieområdet

3330 7925

Send sikker mail til Erik. Klik her.