Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Orlov i forbindelse med graviditet og barsel

Bestemmelser omkring orlov til graviditets, barsels- og forældreorlov er omfattende og til tider vanskelige af forstå. Hvilke regler der er gældende afhænger af hvilken overenskomst den ansatte er omfattet af m.m. Vi opfordrer derfor skolerne til at kontakte sekretariatet hvis I har spørgsmål. Vi har nedenfor samlet de væsentligste bestemmelser og cirkulære om orlov i forbindelse med graviditet, barsel, barns sygdom og pasning mv. som er gældende for skolens ansatte lærere. Kontakt sekretariatet om spørgsmål vedr. skolens øvrige ansatte.

Danmarks Private Skolers barselsregler 2015. Klik her

Statens barselsvejledning (april 2012). Klik her

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager. Klik her

Bekendtgørelse om Barselsfonden. Klik her.

Anden orlov

Ved ansattes ønske om orlov til andre aktiviteter, det kan være uddannelse, andet job i en periode, rejser mv. gælder forskellige bestemmelser afhængig af orlovens type. Vi anbefaler at privatskolen kontakter sekretariatet ved spørgsmål

Rasmus Bondo Vester

Rasmus Bondo Vester

Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering

Erik Juul Hansen

Erik Juul Hansen

Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)