Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

1. § 6, stk. 2, i lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 
 
Skolens leder påser, at de undervisningspligtige elever deltager i undervisningen, og kan forlange, at forældrene giver skolen skriftlig oplysning om grunden til en elevs udeblivelse fra undervisningen.

Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder forlange lægeattest.

Hvis en elev ikke opfylder undervisningspligten, indberetter skolens leder det til kommunalbestyrelsen i elevens bopælskommune.

Det er op til den enkelte skoleleder at vurdere, om en elev opfylder undervisningspligten. Skolelederen kan til brug for opfyldelsen af sin forpligtelse til at indberette til kommunalbestyrelserne indskærpe over for de enkelte lærere, at de skal orientere lederen om elevers fravær fra undervisningen.

 Rasmus Bondo Vester

Rasmus Bondo Vester

Fuldmægtig

3330 7935

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.


 Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

33307927
60771719

Send sikker mail til Simone. Klik her.