Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Rammerne

§ 1. Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) kan inden for rammerne af denne lov og lovgivningen i øvrigt give undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning, og tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning. Skolerne afgør inden for de samme rammer frit, hvilke elever de vil have på skolerne

Det er af meget stor betydning for de private skolers omdømme, både i medierne og blandt forældrene, at skolerne forvalter denne frihed på en hensigtsmæssig måde.

Afstemning af forventninger

For en fri grundskole er det vigtigt, at forventningerne mellem skole og hjem er afstemt inden optag. Dette gøres taktisk bedst ved at have en klar og grundig indmeldelsesprocedure. Indmeldelsesproceduren kunne fx være:

For at blive optaget på XX skole, kræves det først og fremmest, at forældrene accepterer og skriver under på, at de er bekendt med skolens formålsparagraf.

Desuden præsenteres forældrene for et skema, der skal udfyldes. Forældrene skriver under på, at de er forpligtet til at informere skolen, hvis der sker ændringer i forhold til oplysningerne på skemaet.

Skolens ledelse vurderer, om der er behov for en samtale til uddybning af skemaet inden den endelige optagelse af eleven.

Skema:

Data elev: Navne, personnummer, folkeregisteradresse, Kommune.

Data moder: Navne, personnummer, folkeregisteradresse, telefon privat, telefon arbejde, e-mail.

Data fader: Navne, personnummer, folkeregisteradresse, telefon privat, telefon arbejde, e-mail.

Information om forældremyndighed.

Accept af skolens kontakt til børnehave/ institution / tidligere skole.

Begrundelse for evt. skoleskift.

Information om tidligere kontakt med PPR – pædagogisk/psykologisk rådgivning.

Accept af faglige tests.

Uddybning af helbredsmæssige oplysninger af interesse for skolen.

Evt. accept af brug af foto, transport, tilladelse til at forlade skolen i skoletiden m.v.

Bemærk! Begge forældre skal skrive under på indmeldelse

 

Rasmus Bondo Vester

Rasmus Bondo Vester

Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering

Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser