Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Overenskomster, arbejdstid, lokalaftaler

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • En stor del af ansættelsesvilkårene på frie grundskoler er de gældende overenskomstvilkår. Sekretariatet deltager i overenskomstforhandlingerne for de tre store overenskomster: Lærernes, pædagogernes og servicepersonalets.

  Sekretariatet deltager løbende i møder med de respektive faglige organisationer og er med som skolens bisidder ved overenskomstmæssige tvister.

  Danmarks Private Skolers konsulenter rådgiver om overenskomster, arbejdstid og lokalaftaler.

   

  Læs mere om overenskomster, løn og ansættelsevilkår i  menupunkt: Løn og ansættelsesvilkår

   

   

   

  Heidi Andersen

  Heidi Andersen

  Konsulent

  3330 7934
  2085 4697

  Send sikker mail til Heidi. Klik her

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Overenskomstvaretagelse
  • Ferieregler
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesbreve


  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)