Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Relaterede artikler:

Kontakt Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier, hvis du har spørgsmål om regler til vuggestue og børnehave.

Siden 2005 har det været muligt for frie grundskoler at etablere og drive børnehave i tilknytning til skolen. Fra 2014 måtte skolerne også oprette vuggestuer. Formålet er at give skolerne bedre forudsætninger for at skabe sammenhængende lærings-, udviklings- og trivselsforløb for børnene.

Danmark Private Skoler har udarbejdet en vejledning, der har til formål at beskrive de forhold, der er relevante, når en fri og privat grundskole planlægger eller overvejer at etablere en vuggestue/børnehave.

Download vejledningen herunder.

Læs også

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Kapitel 8a Dagtilbud og heltidsskolefritidsordninger

§ 36 a
Frie grundskoler kan for børn, der ikke er begyndt i børnehaveklassen, etablere og drive privatinstitutioner og private pasningsordninger efter dagtilbudslovens regler. Den overordnede ledelse af en fri grundskoles privatinstitution eller private pasningsordning påhviler skolens bestyrelse.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209870

 

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210015

Rasmus Bondo Vester

Rasmus Bondo Vester

Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering

Erik Juul Hansen

Erik Juul Hansen

Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)