Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Vikarkassen

  Sidens indhold gælder kun for gymnasier
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Vikarkassen er for de private gymnasier og studenterkurser.

  Vikarkassen yder refusion af vikarudgifter som følge af leders og lærers fravær ved:

  • tjenestefrihed til borgerligt ombud
  • uddannelsesstillinger
  • egen sygdom (14 dages karenstid)
  • efterindtægt ved dødsfald

  Se de nærmere regler her (gældende fra 1. januar 2020)

   

  Ansøgning om vikarrefusion

  Skolen skal indsende et vikarskema (-20)  til Vikarkassen med fyldestgørende oplysninger om fraværsperiode etc.

  Følgende bilag skal ALTID vedlægges

  • Vikarskema indeholdende oplysning om bankkonto samt underskrift af skolens leder
  • Kopi af den fraværendes arbejdstidsopgørelse for det pågældende skoleår med dokumentation for beskæftigelsesgrad
  • Ved sygdom: kopi af lægeerklæring

  Refusion af udgifter i forbindelse med barsel

  Vikarkassen dækker IKKE vikarudgifter i forbindelse med barsel. Disse udgifter skal skolen søge om refusion for hos Økonomistyrelsen:: http://www.fleksbarsel.dk/.

   

  Dataansvar

  Orientering om dataansvar i forholdet mellem Friplads- og Vikarkassen for private gymnasier og tilskudssøgende gymnasier. Se de nærmere regler her

   Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent. Gymnasieområdet

  3330 7925

  Send sikker mail til Erik. Klik her.