Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Vikarkassen

  Sidens indhold gælder kun for gymnasier
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Vikarkassen er for de private gymnasier og studenterkurser.

  Vikarkassen yder refusion af vikarudgifter som følge af leders og lærers fravær ved:

  • tjenestefrihed til borgerligt ombud
  • uddannelsesstillinger
  • egen sygdom (14 dages karenstid)
  • efterindtægt ved dødsfald

  Se de nærmere regler her (gældende fra 1. januar 2021)

   Tro- og love erklæring vedrørende udbetaling af ekstraordinære corona midler

  Hent erklæringen her.

   

  Ansøgning om vikarrefusion

  Skolen skal indsende et vikarskema (-21)  til Vikarkassen med fyldestgørende oplysninger om fraværsperiode etc.

  Følgende bilag skal ALTID vedlægges

  • Vikarskema indeholdende oplysning om bankkonto samt underskrift af skolens leder
  • Kopi af den fraværendes arbejdstidsopgørelse for det pågældende skoleår med dokumentation for beskæftigelsesgrad
  • Ved sygdom: kopi af lægeerklæring

  Refusion af udgifter i forbindelse med barsel

  Vikarkassen dækker IKKE vikarudgifter i forbindelse med barsel. Disse udgifter skal skolen søge om refusion for hos Økonomistyrelsen:: http://www.fleksbarsel.dk/.

   

  Dataansvar

  Orientering om dataansvar i forholdet mellem Friplads- og Vikarkassen for private gymnasier og tilskudssøgende gymnasier. Se de nærmere regler her

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)