Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Forældrenes tilsyn

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Lov om frie grundskoler:
  § 9. Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. 

  Forældre, der har valgt en fri grundskole til deres barn, har et medansvar for barnets skolegang og undervisning. Forældrene udgør skolens forældrekreds og er forpligtet til at føre tilsyn med skolens undervisning. Forældrenes tilsyn er det tilsyn, der er tættest på skolens dagligdag. Forældrenes tilsyn kan ikke overtages af den forældrevalgte tilsynsførende.

  Forældrene skal ikke føre tilsynet hver for sig, men som samlet forældrekreds. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen har retningslinjer for, hvordan de vil føre tilsyn med skolens undervisning. Det kan være en god idé, at skolen udleverer retningslinjerne til nye forældre, når de melder deres børn ind på skolen.

  Forældrene skal føre tilsyn med:

  • Undervisningens kvalitet, herunder om skolens mål for undervisningen lever op til de krav, der gælder
  • Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
  • Om forholdet mellem eleverne og mellem lærere og elever følger skolens normer
  • Forældrene bestemmer selv

  Forældrene kan organisere forældrekredsens tilsyn, som de har lyst til. Der er mange måder at gøre det på. Forældrene kan føre tilsynet ved for eksempel at:

  •  deltage i skole-hjemsamarbejdet
  •  besøge skolen i undervisningstiden
  •  deltage i generalforsamlingen
  •  følge med i børnenes daglige skolegang, for eksempel gennem sedler eller forældreintra
  • besøge skolens hjemmeside
  • læse skolens slutmål, delmål og undervisningsplaner for undervisningen
  • se på elevernes karakterer ved afgangsprøven (hvis skolen ikke er prøvefri)
  • se på resultatet af skolens evaluering af den samlede undervisning
  • se på skolens plan for opfølgning på evalueringens resultat

  Når forældrene er bekymrede for kvaliteten

  I forældrekredsens daglige omgang med en skole kan der opstå bekymring for undervisningens kvalitet. I sådan et tilfælde kan forældrene kontakte:

  • Den pågældende lærer
  • Skolens leder
  • Skolens bestyrelse
  • Skolens forældrevalgte tilsynsførende
  • STUK, der varetager Undervisningsministeriets tilsyn med de frie skoler.

  Forældre bør normalt henvende sig til skolen, hvis de er bekymrede for undervisningens kvalitet. Hvis det ikke hjælper, og forældrene fortsat er bekymrede, kan de kontakte skolens forældrevalgte tilsynsførende eller Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

  STUK behandler ikke klager over en enkelt lærer eller behandlingen af en enkelt elev. Styrelsen tager sig af henvendelser om generel bekymring for undervisningens kvalitet på en fri grundskole.

   Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  33307927
  60771719

  Send sikker mail til Simone (OBS Under test!!!)


   Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  33307932
  22766734