Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Tilsyn ved selvevaluering

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Selvevaluering

  Det er skolens afgørelse, om den ønsker at benytte tilsynsførende eller selvevaluering.

  Selvevalueringen skal foretages på baggrund af en af Ministeriet godkendt model, men derudover er der mange måder at gribe evalueringen an på, når det kommer til rækkefølge, tidsforbrug og fordybelse. Skolerne har alle forskellige evalueringskulturer. Men selvevalueringen åbner op for, at skolen, i egen interesse, kan få et overblik over undervisningens kvalitet og skolens virksomhed i det hele taget.

  Selvevalueringen sikrer, at en skoles evaluering kan give skolens forældrekreds og bestyrelse samt Kvalitets- og tilsynsstyrelsen mulighed for at vurdere, om skolen lever op til de centrale krav om undervisningen i friskolelovens og omfatter følgende:

  •        Skolens profil
  •        Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen
  •        Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse
  •        Elevens alsidige personlige udvikling
  •        Frihed og folkestyre
  •        Tilbud om undervisning i 10. klasse
  •        Specialundervisning
  •        Dansk som andetsprog
  •        Elevens videre forløb i uddannelsessystemet
  •        Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen
  •        Samlet vurdering og handlingsplan

  Selvevalueringen kan være en mulighed for at skabe et overblik, der samtidig kan være en mulighed for fordybelse. Det er ikke kun en tilsynsform, det er et udviklingsredskab for skolen.

   

   Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  33307927
  60771719

  Send sikker mail til Simone (OBS Under test!!!)


   Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  33307932
  22766734