Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Undervisningsministeriet fører tilsyn med skolerne. Den del af tilsynet, der handler om kvaliteten i undervisningen, varetages af STUK (UVM).

For at få overblik over hele området kan Styrelsen vælge at se på, om en eller flere skoler kræver særlig opmærksomhed, f.eks. på grund af lave karakterer ved afgangsprøverne. Styrelsen fører altså ikke tilsyn med hver enkelt skoles undervisning hele tiden.

Styrelsens første skridt vil oftest være at gennemgå de tilgængelige oplysninger om undervisningen, der skal fremgå på skolens hjemmeside:

  • Tilsynserklæringen fra skolens (certificerede) tilsynsførende eller skolens selvevaluering
  • Skolens resultat af den seneste evaluering jf. § 1 b i friskoleloven*
  • Skolens opfølgningsplan i forbindelse med evalueringen
  • Skolens beskrivelser af slut- og delmål samt undervisningsplaner.

*(Vælger en skole selvevaluering bortfalder kravet om evaluering jf. § 1 b.)

Øvrige væsentlige kilder er:

  • Undervisningens omfang på den enkelte skole
  • Elevgennemstrømningen for de sidste to år på skolen
  • Karakterer
  • Overgang til ungdomsuddannelser

Tilsynene kan også blive sat i gang på baggrund af henvendelser til Styrelsen fra forældre eller andre. Styrelsen behandler ikke klagesager om en enkelt lærer eller en enkelt elev. Men det kan føre til et tilsyn, hvis en forælder eller en anden giver Styrelsen oplysninger om en skole, som kan skabe bekymring for kvaliteten i skolens samlede undervisning. 

I nogle tilfælde får skolen at vide, at der er nogle forhold i forbindelse med undervisningen, der skal rettes op på inden for et bestemt tidsrum. Derefter føres der igen tilsyn på skolen. I ganske få tilfælde vurderes undervisningens kvalitet at være så lav, at skolen får frataget sit tilskud og retten til at være en fri grundskole.

 Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

33307927
60771719

Send sikker mail til Simone (OBS Under test!!!)


 Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Konsulent

33307932
22766734